חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוח אחריות מקצועית – הייטק

פוליסת אחריות המקצועית מגנה על העוסקים בתחומי ההייטק השונים הנושאים באחריות לנזק פיננסי העלול להיגרם ללקוח ו/או צד ג עקב מתן ו/או כשל במתן שירותים מקצועיים, כגון: פיתוח ושימוש בתוכנה, בניית אתרי אינטרנט, יעוץ מקצועי, פיתוח חומרה, שימוש במוצר ומתן שירות טכנולוגי אחר.
הפוליסה מעניקה כיסוי נרחב ומספקת רשת ביטחון לחברה, שכן היא מגנה על התאגיד עצמו, עובדיו ומנהליו בעת ביצוע תפקידם המקצועי מפני מעשים ו/או מחדלים העלולים להתבצע בתום לב וכתוצאה מכך ייגרם נזק פיננסי למי מהלקוחות ו/או צד שלישי אחר.
כמו כן, הפוליסה מכסה את ההוצאות המשפטיות הכרוכות בניהול תביעות שעילתן מעשה שלא כדין, לדוגמא: טעות או מחדל, מצג שווא ברשלנות, שימוש לרעה במידע לרבות דיבה והשמצה, השמטה, הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני (למעט הפרת פטנטים רשומים), אי יושר עובדים, אבדן מסמכים ועוד…
יובהר, גרימת נזק שלא בתום לב ומעשה פלילי מוחרגים מפורשות במסגרת הפוליסה.

ביטוח משולב – אחריות מקצועית וחבות המוצר לחברות טכנולוגיה

פוליסה משולבת אחריות מקצועית וחבות מוצר נותנת מענה לשני סוגי הנזקים – הן לנזק פיננסי והן לנזק פיזי לגוף ולרכוש. הפוליסה מספקת כיסוי המבוסס על ביטוח אחריות מקצועית הייטק כמפורט לעיל (המתייחס לנזק פיננסי), ובנוסף מספקת הגנה למקרים בהם המוצר הטכנולוגי של המבוטח עלול לגרום גם לנזק לגוף ו/או לרכוש הנגרם עקב השימוש במוצר.
הביטוחים המוצעים מיועדים לעוסקים בתחומי ההייטק כגון: חברות המפתחות ו/או מספקות שירותי תוכנה, חומרה, אינטרנט, אלקטרוניקה וכל עיסוק טכנולוגי אחר.

מדנס סוכנות לביטוח בע"מ מתמחה מזה כ-30 שנה בהסדרת ביטוח אחריות מקצועית למקצועות השונים ולכן הינה החברה המומלצת ביותר לביצוע ביטוח זה.

לפרטים נוספים על ביטוח חבות מוצר רפואי ניתן לפנות לעורך דין בן ברק
אימייל: BBarak@madanes.com     
טלפון: 073-2128130 
פקס: 03-63870461