חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוח דירה

ביטוח דירה מורכב מביטוח מבנה ותכולת הדירה. ביטוח זה מעניק לך את הכיסוי הביטוחי הראוי עבור הרכוש אשר השקעת בו את מיטב כספך ואולי גם כספים נוספים שלווית על מנת לממן את רכישתו. ביטוח הדירה נועד להגן עליך במקרה של נזק למבנה הדירה ולתכולתו בשל התממשותם של סיכונים שונים כמו שריפה, סערה, שיטפון, פריצה, גניבה ושוד, התנגשות כלי טיס במבנה ופגעים נוספים העלולים להסב לך נזקים כספיים משמעותיים ואפילו להותיר אותך ואת משפחתך ללא קורת גג.

במסגרת ביטוח דירה תהיה מוגן, בנוסף לכיסוי נזקי הרכוש, גם בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי (צד ג') ובביטוח חבות המעבידים כלפי המועסקים על ידך בדירה. כלומר, תהיה מכוסה גם במקרה שתוגש נגדך תביעה על ידי אדם שנפגע על ידך בדירה (או מחוצה לה בגבולות מדינת ישראל) או תיתבע לפי דיני הנזיקין על ידי עובד משק הבית מעל לסכום האמור להיות משולם על ידי הביטוח הלאומי.

לידיעתך: ניתן ונהוג לבטח את מבנה הדירה ותכולתה בפוליסה אחת. מדנס מספקת לך מגוון פתרונות איכותיים לביטוח הדירה ותכולתה באמצעות תוכניות ביטוח משופרות אשר יסייעו לך להתמודד עם נזקי רכוש למבנה ולתכולה.


ביטוח תכולה

ביטוח מבנה

ביטוח רעידת אדמה

ביטוח דירה למשכנתא

לקבלת הצעת מחיר / שירות בפוליסה קיימת

מידע שמסרת ותמסור, ברצונך ובהסכמתך, יישמר אצלנו וישמש את קבוצת מדנס לצורך דיוור ישיר, ניתוח מידע, שיווק ומתן השירותים. ייתכן שהמידע יועבר לחברות בתחום הביטוח והפיננסיים ולספקים לצרכים האמורים.