חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוח אחריות מקצועית למקצועות הפארא רפואה

ביטוח אחריות מקצועית נועד על מנת להגן על בעל המקצוע מפני תביעות שונות. ביטוח אחריות מקצועית רפואית לפרט מכסה חבות ישירה או שילוחית של המבוטח הנובעת מתביעה כתוצאה מנזק גוף, נזק נפשי, מחלה, חולי או מוות שנגרמו על ידי, או נטען שנגרמו על ידי פעולה רשלנית, הפרה של חובה מקצועית, טעות או השמטה שבוצעו על ידי המבוטח בעיסוקו המקצועי המורשה, במסגרת מתן השירותים הרפואיים או הפארא רפואיים בפרקטיקה הפרטית שלו.

במדנס תמצא ביטוח אחריות מקצועית רפואית לכל תחומי המומחיות הרפואית המורשים בין היתר ביטוח אחריות מקצועית לפסיכולוגים, ביטוח אחריות מקצועית לעובדים סוציאלים, ביטוח אחריות מקצועית לפזיותרפיסטים, ביטוח אחריות מקצועית לקלינאי תקשורת, ביטוח אחריות מקצועית לפסיכותרפיסטים ולמקצועות נוספים.
לרשימת המקצועות המלאה לחץ כאן.

אנו שמחים לבשר כי שיפרנו את הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית פארא רפואית והחל מעתה ניתן לרכוש הרחבה לכיסוי תביעות של צד שלישי, שאינן קשורות לאחריות מקצועית .

הכיסוי המוצע הותאם במיוחד לצרכי המטפלים, וכולל יתרונות רבים שעיקרם:

  • עלות אטרקטיבית במגוון גבולות אחריות
  • כיסוי לתביעות אחרות של צד שלישי, בגין נזקי גוף ורכוש
  • הכיסוי חל בכל מקום בו פועל המבוטח במתן השירותים המקצועיים
  • הכיסוי מותאם לדרישות קופות החולים
  • כיסוי לאחריות מקצועית וצד שלישי אצל אותו מבטח

כל זאת תחת המטריה הרחבה של מדנס עם צוות מקצועי ומנוסה העומד לרשותך

שירותים משפטיים

הפוליסה כוללת בנוסף, שירותי הגנה משפטית בהליכים משמעתיים ובהליכים פליליים, לרבות בהליכים פליליים המתנהלים כנגד המבוטח ואשר מקורם בחוק איסור לשון הרע ו/או בחוק הגנת הפרטיות – הכל בקשר עם העיסוק המקצועי המבוטח.

*המידע והתנאים המפורטים כפופים לנוסח המלא של הפוליסה, תנאיה וסייגיה .
 
תנאי הכיסוי, היקפו והפרמיה הנדרשת עבורו הינם בכפוף להליך חיתום ספציפי, לנסיון התביעות ולאישור המבטח.
במדנס תמצא ביטוח אחריות מקצועית רפואית לכל תחומי המומחיות הרפואית ולמגוון רחב של מקצועות בתחום הפארא רפואה.
 
לרכישת ביטוח אחריות מקצועית רפואית ולפניות בעניין הכיסוי הביטוחי, בנושאי הגבייה וההרחבה לצד שלישי יש לפנות למחלקת ביטוח אחריות מקצועית-רפואית
בטל: 03-6380480 פקס: 03-6380461 דוא"ל: medmalins@madanes.com