חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוח אחריות מקצועית לפסיכולוגים

לאור פניות רבות בנושא על רקע משבר הקורונה המתמשך, הרינו להבהיר כי פוליסת האחריות המקצועית רפואית שברשותך מכסה גם טיפול מרחוק באמצעים הטכנולוגיים השונים (טלפון, סקייפ, וידיאו צ'ט וכיו"ב).
הכיסוי חל גם על טיפול במטופלים השוהים בחו"ל בתנאי שהמטפל שוהה בארץ.
זאת בכפוף להוראות משרד הבריאות בנושא טלרפואה וכפוף לתנאי הפוליסה ולחריגיה.

ביטוח אחריות מקצועית לפסיכולוגים הוא הכרח מקצועי והגנתי לכל פסיכולוג.
הפסיכולוג צריך להבין את נפש המטופל והתנהגותו. בידיו הכלים לשיפור מצבו הנפשי של המטופל והתנהגותו. דווקא בשל מקצוע רגיש ובלתי מוגדר זה חשוף הפסיכולוג בפני תביעה על רשלנות רפואית מצד המטופל במידה והתנהגותו גרמה למטופל נזק.

מדנס מנהלת את התביעות המוגשות כנגד הפסיכולוג באמצעות חברת הבת: MCI – מדיקל קונסלטנס אינטרנשיונל בע"מ ומעניקה ייעוץ משפטי בנושא התביעה. בנוסף, מדנס מספקת שירותי ייעוץ בתחום ניהול סיכונים ברפואה באמצעות חברת הבת MRM.

יתרונות פוליסת הפסיכולוגים

 • מגוון אופציות לגבולות אחריות
 • אופציות לכיסוי עם השתתפות עצמית וללא השתתפות עצמית!
 • ללא מגבלה וללא החרגה לעניין מספר המטופלים
 • פוליסה בעלת תקופת דיווח מוארכת של 7 שנים ובמקרה של קטינים, 7 שנים מהגעת קטין לבגרות
 • כיסוי לנזק כלכלי טהור וכיסוי לשירותים משפטיים
 • שירותים משפטיים בגבול אחריות גבוה במיוחד!
 • הרחבה לכיסוי לצד ג ללא עלות נוספת לפסיכולוגים שהקליניקה שלהם הוא ביתם הפרטי
 • מעבר קל ובטוח מכל חברת ביטוח תחת ליווי מלא של הצוות המקצועי שלנו
 • מחיר אטרקטיבי ותחרותי ביותר

תביעות אפשריות נגד פסיכולוגים

 • ייחוד העיסוק במקצוע – אדם, המציג עצמו כפסיכולוג מורשה, שעה שבפועל אינו מוסמך לטפל בתחום ולא מחזיק ברישיון עיסוק במקצוע
 • הפרת חיסיון פסיכולוג / מטופל – מעוגן בחוק ומכתיב הגנה על המטופל מפני חשיפה, תוך שמירה על פרטיותו
 • הפרת יסוד הסכמה מדעת – דרישה מורכבת בשל אופיו הדינאמי של הטיפול הפסיכולוגי, המתפתח עם התקדמות ההליך ובהתאם לשיתוף הפעולה של המטופל. מקובל, שהפסיכולוג אינו אמור לשתף את המטופל בכל פרטי הפרוגנוזה ודרכי הטיפול
 • רשלנות באבחון הבעיה הנפשית – אותה הבעיה שהובילה לקבלת החלטה מוטעית לגבי שיטת הטיפול וגרמה נזק למטופל
 • רשלנות בטיפול עצמו – אגב הפרת חובת הזהירות וסטייה מאמות המידה המקובלות

לא כל מעשה של שגיאה רפואית ייחשב מיד לרשלנות רפואית. כפי שעבודתו של רופא, נמדדת בין השאר על פי מבחן הרופא הסביר ואם התנהלותו גרמה לנזק, בשל אי עמידתה בסטנדרטים רפואיים מקובלים – הוא חשוף בפני תביעת רשלנות רפואית, כך גם פסיכולוג מחויב לסטנדרטים מקצועיים ברמה גבוהה.
פסיכולוג אשר פעל בשונה מכפי שמצפה בית המשפט מהרופא הסביר – ייחשב כמי שביצע רשלנות רפואית.
לפי כללי האתיקה יש לפעול מתוך יושרה, הן בכל הנוגע לעיסוק בפסיכולוגיה והן בתחום המחקר וההוראה. על כל פסיכולוג חלה חובה לדווח את האמת ולהימנע מכל סוג של הטעיה, או הצגת מידע שקרי הנוגע לעבודתו.
תביעה על רשלנות רפואית נגד פסיכולוג, אינה מזכה את המטופל באופן מיידי בפיצוי – יש להוכיח לבית המשפט כי נגרם נזק, ולשם כך יש להגיש חוות דעת פסיכיאטרית מקצועית שתבדוק את הנזק הנפשי, חומרתו ואת הקשר הסיבתי לרשלנות הרפואית.

דרישות מקצועיות מפסיכולוגים

כדי להימנע עד כמה שאפשר מתביעות על רשלנות רפואית, ישנן דרישות מקצועיות ספציפיות יותר, המחייבות את העוסקים בתחום הפסיכולוגיה. לדוגמא:

 • תיעוד ורישום – יש לתעד את עבודת הפסיכולוג ברמה שתאפשר רציפות ובקרה בטיפול והיענות לדרישותיו של הלקוח.
 • מומחיות – יש לנקוט במאמצים מתמידים לשיפור המומחיות ולמידה של מידע מקצועי חדש בתחום.
 • היעדר מיומנות – אם פסיכולוג מתבקש לבצע התערבות פסיכולוגית בתחום בו אינו בקיא מספיק ואין ברשותו את המיומנויות הנדרשות בכדי לעשות זאת בצורה מקצועית, עליו להפנות את הלקוח לאנשי מקצוע מתאימים.

פסיכולוג שיחשוף מידע אינטימי אותו שמע מאחד ממטופליו, חושף עצמו לתביעה בגין רשלנות רפואית או בגין פגיעה באתיקה המקצועית. על כן, חובה על הפסיכולוג לשמור על סודיות מלאה בענייניו של מטופלו, גם לאחר מותו של המטופל, אלא אם המטופל מאשר להסיר את החיסיון או שהחוק קובע אחרת.
 
פסיכולוגים רבים כבר נתבעו באשמת רשלנות רפואית. תביעות אלו יכולות לארוך זמן רב, בסיומן הפסיכולוג עלול לעמוד בפני שוקת שבורה של תשלום פיצויים כספיים רבים למטופל ובני משפחתו וכן בפני הכתמת שמו הטוב ופגיעה אנושה בפעילותו.
לכן, על מנת להתגונן מפני תביעות על רשלנות רפואית וכן כדי להימנע ממצבים דומים עתידיים, מדנס ממליצה לכל פסיכולוג לבטח עצמו בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית רפואית.

אחריות מקצועית לפסיכולוגים במדנס

מדנס סוכנות לביטוח בע"מ מתמחה מזה כ-30 שנה בהסדרת ביטוח אחריות מקצועית למקצועות רבים, ובפרט בביטוח אחריות מקצועית-רפואית למוסדות רפואיים, רופאים, רופאי שיניים וצוותים פארא-רפואיים ומתן השירותים הנלווים לביטוח. מדנס מבטחת, בין היתר, קופות חולים, בתי חולים, ארגונים רפואיים ונותני שירותים רפואיים אחרים, באמצעות הסדרי פוליסות קולקטיביות.
 
לרכישת ביטוח אחריות מקצועית רפואית לפסיכולוג יש לפנות למחלקת ביטוח אחריות מקצועית-רפואית בטל: 03-6380480 פקס: 03-6380461 דוא"ל: medmalins@madanes.com