הזרקות בוטוקס וחומרי מילוי זמניים, אחריות מקצועית לרופאי שיניים

מדנס מציעה את פוליסת האחריות המקצועית רפואית הטובה ביותר היום לרופאי שיניים. הפוליסה היא היחידה בשוק על בסיס יום האירוע.אנו מלווים את קהל רופאי השיניים כבר עשרות בשנים ומוצאים פתרונות לכל דרישה בקשה ובעיה שעולה מן השטח.מאז יציאתו של חוזר משרד הבריאות לעניין הזרקות בוטוקס וחומרי מילוי זמניים על ידי רופאי השיניים ב 2011 אנו […]

ביטוח אחריות מקצועית רפואית לרופאי שיניים

עיקרי הפוליסה הביטוח לאחריות מקצועית-רפואית לרופאי שיניים באמצעות מדנס מכסה חבות ישירה או שילוחית של המבוטח הנובעת מתביעה כתוצאה מנזק גוף, נזק נפשי, מחלה, חולי או מוות או נזק כלכלי טהור (למטופל בלבד) שנגרמו על ידי, או נטען שנגרמו על ידי פעולה רשלנית, הפרה של חובה מקצועית, טעות או השמטה שבוצעו על ידי המבוטח בעיסוקו […]

ביטוח אחריות מקצועית לרפואה משלימה

ביטוח אחריות מקצועית לבעלי מקצועות רפואה משלימה יעניק לך הגנה מקיפה מפני תביעות מטופלים או לקוחות הטוענים לרשלנות מקצועית מצדך. ביטוח זה הפך להכרחי בישראל של השנים האחרונות בעקבות עלייה תלולה בהגשת תביעות מצד מטופלים ולקוחות על רשלנות מקצועית מצד נותני השירות. כתוצאה מכך עבר שוק הביטוח מהפכות ושינויים המחייבים תשומת לב ואצבע על הדופק […]

ביטוח אחריות מקצועית למקצועות הפארא רפואה

ביטוח אחריות מקצועית נועד על מנת להגן על בעל המקצוע מפני תביעות שונות. ביטוח אחריות מקצועית רפואית לפרט מכסה חבות ישירה או שילוחית של המבוטח הנובעת מתביעה כתוצאה מנזק גוף, נזק נפשי, מחלה, חולי או מוות שנגרמו על ידי, או נטען שנגרמו על ידי פעולה רשלנית, הפרה של חובה מקצועית, טעות או השמטה שבוצעו על ידי […]

ביטוח אחריות מקצועית – רפואית

ביטוח אחריות מקצועית רפואית באמצעות מדנס נועד: בנוסף, במסגרת ביטוח זה, ניתנים למבוטחים שירותים יחודיים לניהול סיכונים ברפואה לשם צמצום הסיכון לפגיעות במטופלים וכן מוענק שירות לניהול התביעות המוגשות נגד המבוטחים, בגין האחריות המקצועית המכוסה. כיום, ברור לכל העוסקים בתחומים אלה הצורך בביטוח אחריות מקצועית-רפואית שיקנה להם את הכיסוי הביטוחי הטוב ביותר ואת ההגנה המשפטית […]

ביטוח אחריות מקצועית

מהו ביטוח אחריות מקצועית? ביטוח אחריות מקצועית מבטח בעלי מקצוע שונים מפני תביעות הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, מחדל או השמטה שנעשו בתום לב. הצורך של הביטוח הינו חיוני, מאחר וקיומו של הביטוח מאפשר לבעל מקצוע לעסוק במקצועו ללא חשש מתביעות שונות. הכיסוי הביטוחי ניתן עד לגובה האחריות המוסכם של חברת הביטוח הנקוב בפוליסה. למי […]