טפסים שימושיים

לנוחיותכם מצורפים מקבץ טפסים שימושיים להורדה וטפסי בריאות לקולקטיבים שיוכלו לשמש אתכם במהלך הדרך.

טפסים שימושיים להורדה
הצעה לביטוח רכב (הפניקס)
הצעה לביטוח רכב (הפניקס)
אישור בדיקת מיגון לרכב (שלמה)
אישור בדיקת מיגון לרכב (שלמה)
הצעה לביטוח רכב פרטי (מגדל)
הצעה לביטוח רכב פרטי (מגדל)
אישור בדיקת מיגון לרכב פרטי ומסחרי (מגדל)
אישור בדיקת מיגון לרכב פרטי ומסחרי (מגדל)
טופס הצעה לביטוח רכב (שלמה)
טופס הצעה לביטוח רכב (שלמה)
מיגון הרכב (הראל)
מיגון הרכב (הראל)
דרישות מיגון הרכב (הראל)
דרישות מיגון הרכב (הראל)
טופס הצעה לביטוח דירה (הפניקס)
טופס הצעה לביטוח דירה (הפניקס)
טופס הצעה לביטוח דירה (הראל)
טופס הצעה לביטוח דירה (הראל)
הצעה לביטוח דירה עד הגג (מגדל)
הצעה לביטוח דירה עד הגג (מגדל)
טופס תביעה לביטוח דירה
טופס תביעה לביטוח דירה
אישור רפואי לבעלי בעיה בריאותית
אישור רפואי לבעלי בעיה בריאותית
טופס תביעה בנושא מטען כולל הנחיות - הראל
טופס תביעה בנושא מטען כולל הנחיות – הראל
טופס בקשה לקיצור או ביטול פוליסה - הראל
טופס בקשה לקיצור או ביטול פוליסה – הראל
טופס תביעה בנושא בריאות כולל הנחיות - הראל
טופס תביעה בנושא בריאות כולל הנחיות – הראל
טופס בקשה להחזר פרמיה בגין ביטול _ קיצור תקופת הביטוח - הפניקס
טופס בקשה להחזר פרמיה בגין ביטול _ קיצור תקופת הביטוח – הפניקס
טופס תביעה בגין כבודה _ שחזור מסמכים - הפניקס
טופס תביעה בגין כבודה _ שחזור מסמכים – הפניקס
טופס תביעה בגין הוצאות רפואיות _ ביטול או קיצור נסיעה - הפניקס
טופס תביעה בגין הוצאות רפואיות _ ביטול או קיצור נסיעה – הפניקס
תביעה בגין כבודה _ שחזור מסמכים - הפניקס
תביעה בגין כבודה _ שחזור מסמכים – הפניקס
הארכת פוליסה - הפניקס
הארכת פוליסה – הפניקס
טופס תביעה בגין כבודה _ שחזור מסמכים - PassportCard
טופס תביעה בגין כבודה _ שחזור מסמכים – PassportCard
הצעה לביטוח אובדן רישיון לרופא
הצעה לביטוח אובדן רישיון לרופא
הצעה לביטוח אחריות מקצועית למשרד רואי חשבון
הצעה לביטוח אחריות מקצועית למשרד רואי חשבון
תצהיר קטינים - הראל
תצהיר קטינים – הראל
אגרת מידע לבירור ויישוב תביעות סיעוד
אגרת מידע לבירור ויישוב תביעות סיעוד
כללים לבירור ויישוב תביעות
כללים לבירור ויישוב תביעות
מידע וטפסי תביעה
מידע וטפסי תביעה

טפסי הגשת תביעה דיגיטליים בתחום הבריאות

הגשת תביעה ישירות מול חברת ביטוח הראל – לחץ כאן  

שימו לב! יש לסמן בטופס חברת הביטוח "המשך טיפול סוכן / מדנס" על מנת שנוכל לעקוב אחר הטיפול בתביעה.

הגשת תביעה ישירות מול חברת ביטוח מנורה מבטחים – לחץ כאן  

שימו לב! יש לסמן בטופס חברת הביטוח "המשך טיפול סוכן / מדנס" על מנת שנוכל לעקוב אחר הטיפול בתביעה.

הגשת תביעה ישירות מול חברת ביטוח מגדל – לחץ כאן

שימו לב! יש לסמן בטופס חברת הביטוח "המשך טיפול סוכן / מדנס" על מנת שנוכל לעקוב אחר הטיפול בתביעה.

קולקטיב צוות הגשת תביעה ישירות מול חברת ביטוח הפניקס – לחץ כאן

קולקטיב חבר הגשת תביעה ישירות מול חברת ביטוח הפניקס – לחץ כאן

תביעות הפניקסלחץ כאן

שימו לב! יש לסמן בטופס חברת הביטוח "המשך טיפול סוכן / מדנס" על מנת שנוכל לעקוב אחר הטיפול בתביעה.

הגשת תביעה ישירות מול חברת ביטוח איילון – לחץ כאן

שימו לב! יש לסמן בטופס חברת הביטוח "המשך טיפול סוכן / מדנס" על מנת שנוכל לעקוב אחר הטיפול בתביעה.

הגשת תביעה ישירות מול חברת ביטוח כלל – לחץ כאן

שימו לב! יש לסמן בטופס חברת הביטוח "המשך טיפול סוכן / מדנס" על מנת שנוכל לעקוב אחר הטיפול בתביעה.

לקבלת הצעת מחיר / שירות בפוליסה קיימת

מידע שמסרת ותמסור, ברצונך ובהסכמתך, יישמר אצלנו וישמש את קבוצת מדנס לצורך דיוור ישיר, ניתוח מידע, שיווק ומתן השירותים. ייתכן שהמידע יועבר לחברות בתחום הביטוח והפיננסיים ולספקים לצרכים האמורים.