חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

העליון קבע

חובת מוסד רפואי לוודא קיומו של ביטוח אחריות מקצועית רפואית

אנו מבקשים להביא לידיעתכם, פסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית משפט העליון, במסגרתו נקבעה חובתו של מוסד רפואי לוודא, כי לרופא הפועל במסגרתו, קיים כיסוי ביטוחי.

סיפור המקרה:
ענינה של התביעה הינה, טענה לניהול לידה רשלני, במהלכה נגרמה "כליאת כתפיים", שהובילה לשיתוק ע"ש Erb. הרופא שהיה מעורב בניהול הלידה בבית החולים, בדק את האם גם במהלך מעקב ההיריון במסגרת קופת החולים.

הכיסוי הביטוחי לבית החולים נדחה על ידי המבטחת. הרופא המעורב הגיש הודעת צד ג' כנגד בית החולים וכנגד קופת החולים, בטענה, כי היה עליהן לספק לו כיסוי ביטוחי לפעילות נשוא התביעה, במסגרת בית החולים.
 
הסוגיה המשפטית:
על מי חלה החובה לדאוג לכיסוי ביטוחי עבור הרופא המטפל ולוודא, כי לרופא הפועל במסגרת מוסד רפואי קיים כיסוי ביטוחי?
 
פסק דין:
המקרה הגיע עד לבית משפט העליון, אשר קבע, בין היתר,  כדלקמן:

  • לבית החולים קיימת חובה לבטח את הרופא הפועל במסגרתו, אף אם לא נמנה על הצוות.
  • בית החולים אינו יכול לפטור עצמו מאחריות, בטענה שהוא מהווה אכסניה בלבד. למוסד רפואי קיימת אחריות, במידה כזו או אחרת, לכל הפרוצדורות המתנהלות בדל"ת אמותיו, וכך גם בהקשר של הסדרת ביטוח אחריות מקצועית.
  • אין בכך לומר שבית החולים בעצמו חייב לבטח את הרופא המעורב, אך בהחלט היה עליו לוודא, כי יש לרופא כיסוי ביטוחי מספק, טרם שהתיר לו בית החולים לבצע את הלידה.
  • אמנם אין בישראל חובה חוקית על רופאים או בתי חולים לרכוש ביטוח אחריות מקצועית, אך לנוכח ריבוי התביעות וגובהם של הסכומים הנתבעים, לא ניתן ולא ראוי לפעול ללא ביטוח מתאים.
  • אין לומר, כי אחריות בית החולים לנזק היא בלעדית; גם לרופא המעורב קיימת מידה של אשם תורם, זאת על רקע אי הבהירות ביחס למעמדו בבית החולים.

חוסר הבהירות היה צריך להדליק נורה אדומה אצל הרופא המעורב, והיה עליו לוודא שאין הוא מבצע הליכים רפואיים ללא ביטוח, הגם שהם נעשו ברשות בית החולים.
    

לקבלת הצעה מותאמת עבורך