חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

קופת גמל

קופת גמל הינה מכשיר חיסכון לטווח ארוך שנהנה מהטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה.
כספי קופות הגמל מושקעים כולם בשוק ההון, כשבאמצעות כספים אלה ניתן לחסוך לצרכים פנסיוניים ולמטרות נוספות.
התשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה.
לכל עמית בקופת גמל קיים חשבון נפרד בו נרשמות: הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, הרווח (או ההפסד) על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו.
כספי קופת הגמל מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר החוקתי.

איך לבחור קופת גמל?

בחירת קופת גמל הינה החלטה חשובה שתשפיע רבות על עתידך ואין להקל בה ראש. כדי להקל עליך, ריכזנו עבורך את הפרמטרים המרכזיים לבחירת הקופה המתאימה:

 • תשואה לאורך זמן
  הדבר החשוב ביותר בבואנו לבחור קופת גמל הוא לבדוק את ביצועי קופת הגמל לאורך השנים. לשם כך, יש לבחון אילו תשואות השיגה הקופה בשנים האחרונות ולא להתפתות לבחור בקופה שהשיגה תשואה גבוהה בפרק זמן קצר. בשוק ישנו מספר מצומצם של גופים שהצליחו להשיג תשואה גבוהה לאורך זמן והבחירה באחד מהם תבטיח שכספכם יופקד בידיים טובות לאורך זמן. מומלץ לבחון את ביצועי העבר של קופת הגמל, במיוחד בתקופות בהן השווקים ירדו.
 • ניסיון ואחריות
  בשוק קופות הגמל פועלים כיום גופים רבים ורמת התחרותיות בו עלתה בצורה משמעותית. חשוב שציבור המשקיעים יבחר בתבונה את החברה המנהלת המתאימה ביותר לדרישותיו, שתבטיח לו את הניהול המקצועי ביותר ותימנע מסיכונים מיותרים.
  כאשר בוחרים בקופת גמל, מומלץ לבחור בחברה בעלת ניסיון אשר צברה מוניטין מוצלח בתחום ההשקעות. בעולם ההשקעות אין תחליף לניסיון ורק מנהלים שצברו ידע של שנים ארוכות בשוק ההון מסוגלים להבטיח כי כספכם ינוהל בצורה הטובה ביותר.
  מאחר וקופת הגמל הינה מכשיר חסכון ארוך טווח, חשוב לוודא שמנהלי ההשקעות אינם נוטלים סיכונים מיותרים בניסיון להשיג תשואות גבוהות. קופת גמל טובה צריכה להתנהל באופן שמרני על מנת להבטיח השגת תשואות גבוהות בטווח הארוך בלא לחשוף את ציבור המשקיעים לסיכונים. המדד המקובל לבחינת רמת הסיכון של הקופה הינו "סטיית התקן".
  מחלקת שירותים פיננסיים בחרה לעבוד עם הגופים המקצועיים, המובילים ובעלי הניסיון הרב ביותר בשוק וכמו כן מתחייבת לעקוב עבורך אחר ביצועי הקופות ורמות הסיכון.
 • שירות
  התחרות הרבה בתחום קופות הגמל הביאה לשיפור ברמת השירות הניתן לציבור החוסכים. מומלץ שלא להתפשר על רמת השירות בתמורה להבטחות לתשואה גבוהה.
 • הרכב ההשקעות ורמות סיכון
  על מנת להבטיח בחירה בקופה המתאימה ביותר לצרכינו האישיים, עלינו לבחון מהו הרכב ההשקעות של הקופה, כמה מנכסיה מושקעים במניות, מה היקף פיזור הנכסים, באילו ענפים מושקע הכסף וכיצד מחולקות ההשקעות בין שווקים בארץ ובחו"ל.
  נושא הסיכון הוא פרמטר מרכזי, אשר חייב להיות מותאם להעדפותיו ולצרכיו של העמית תוך שכלול כלל נכסיו הפיננסיים.
  בהתאם לגישה זו, תהליך ההשוואה והבחירה בין קופות הגמל מתחיל בכך שהעמית בוחר את רמת הסיכון הרצויה לו מבין מספר קבוצות סיכון אפשריות. בשלב השני יש לבדוק את התנהגות התשואה בעבר, ושיעור השינוי בה מחודש לחודש, המשקפים את רמת הסיכון בניהול השקעות הקופה בעבר. תהליכים אלה חשובים מאד בעת בחירת קופה.

מיסוי ותקרות

עובד המפקיד סכומים בקופת גמל לתגמולים כעמית שכיר (דהיינו במקביל למעבידו) – במועד ההפקדה העמית נהנה מזיכוי ממס. הזיכוי ממס מוענק בעד סכום שאינו עולה על 7% מההכנסה המזכה מהמשכורת. סכום הזיכוי ממס שווה ל-35% מהסכום שהופקד לקופת הגמל.

חשוב להדגיש כי חלק המעביד שהופקד בקופה עד לתקרה הקבועה בחוק אינו חייב במס בידי העובד במועד ההפקדה, בעוד שלמעביד הוא מוכר כהוצאה מוכרת לצרכי מס.
כעיקרון, עבור סכומים שהופקדו לפני 2005, העמית רשאי למושכם לזכותו בפטור ממס לאחר 6 חודשים ממועד הפרישה מחמת התפטרות או פיטורים, אם לא החל לעבוד אצל מעביד חדש באותה תקופה.
אם החל לעבוד אצל מעביד חדש בתוך 6 חודשים לאחר הפרישה מחמת התפטרות או פיטורים, והמעביד החדש לא מפקיד עבורו סכומים בקופת גמל לתגמולים/לקצבה – העמית רשאי למושכם לזכותו לאחר 13 חודשים מתחילת העבודה אצל המעביד החדש.
לחלופין, העמית רשאי למשוך את הכספים שנצברו לזכותו בקופה בפטור ממס בהגיעו לגיל 60 ללא כל תנאי נוסף.

סכומים שהופקדו החל משנת 2005 ניתנים למשיכה בפטור ממס (קרן) רק בגיל 60 + ותק 5 שנים.
חשוב לציין, כי קיימים מצבים נוספים בהם ניתן למשוך את הכספים בפטור ממס.
לקבלת מידע מפורט ביחס למצבים נוספים אלה ניתן לפנות למשרדי הקופה או למשרד השומה באזור המגורים.
הרווחים שנצברו על הפקדות מהתקופה שלפני חודש ינואר 2003 פטורים ממס במועד המשיכה, ואילו הרווחים שנצברו על הפקדות מחודש ינואר 2003 חייבים במס בשיעור של 15%, ועל הרווחים שנצברו על הפקדות מחודש ינואר 2006 חייבים במס בשיעור של 20%.
רווחים אלה יהיו פטורים ממס רק אם משיכת הכספים תהא בגיל 67 (גבר) או 64 (אישה), ובלבד שחלפו 15 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקופה.
אם מועד ההפקדה הראשון בקופה היה לאחר שהעמית הגיע לגיל זה, הרווחים יהיו פטורים ממס אם חלפו 5 שנים לפחות ממועד ההפקדה הראשון בקופה.
חשוב לציין שכיום עדיין קיים גיל מעבר הנמוך מגיל זה.

העברת קופת גמל

למי מותר?
עמית בקופת גמל רשאי להעביר את הכספים העומדים לזכותו בקופה לקופת גמל אחרת מאותו סוג. בקופה אליה עבר יראו בו כעמית מהיום בו היה לעמית בקופה הראשונה.
כמו כן ניתן להעביר כספים מקרן השתלמות לקופת גמל לתגמולים, אם עברו שש שנים ממועד ההפקדה הראשונה לקרן, והם יהיו ניתנים למשיכה בתום שנה ממועד ההעברה, ואם הופקדו סכומים נוספים לאחר ההעברה – יחולו על העמית כללי המשיכה מקופה לתגמולים לעמיתים עצמאים ויראו אותו כעמית בקופה מהיום בו היה לעמית בקרן ההשתלמות.
עמית רשאי לעבור מקופת גמל אחת לאחרת בלא הגבלה (למעט בקופת גמל לתגמולים לעצמאים, ממנה רשאי לעבור רק אם חלף חודש מיום שהיה לעמית בקופה).
קופת גמל אינה רשאית להטיל כל קנס על עמית העובר לקופה אחרת.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים

בחודש ינואר עודכן חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח – 2008.
עיקרו של התיקון מגדיר מחדש את כל קופות הגמל לרבות פוליסות ביטוח המוכרות כקופות גמל.
על פי ההגדרה החדשה, כל הכספים אשר יופקדו במסגרת קופת גמל החל מינואר 2008, ייועדו למטרת קצבה בלבד.

החוק מגדיר שני סוגים של קופות לקצבה:
קופת גמל משלמת לקצבה – קופת גמל לקצבה שניתן למשוך ממנה כספים במישרין, כלומר, קופה אשר לה היתר לשלם קצבה ישירות לעמיתיה.
קופת גמל לא משלמת לקצבה – קופת גמל לקצבה שלא ניתן למשוך ממנה כספים, למעט ממרכיב הפיצויים, אלא באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה.
 
מדנס מתמחה בשיווק מוצרים פנסיונים ופיננסים ולה זיקה למוצרים המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים שנבחרו על ידה כמפורט לעיל, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) התשס"ה – 2005.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון ע"פ הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטיים של כל אדם. מדנס פיננסים הינה בעלת רישיון ממשרד האוצר לשיווק פנסיוני.

לתיאום פגישת אפיון צרכים וניתוח התיק הפיננסי:
עודד קידר
טלפון: 03-6380239
דוא"ל: odedk@madanes.com