חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

קופה מרכזית לפיצויים

קופה מרכזית לפיצויים משמשת אמצעי בידי המעביד לצבירת כספי פיצויים (לצורך תשלום פיצויי פיטורין לעובדיו).
בקופה מרכזית לפיצויים – העמית הוא המעביד בלבד.

קופה מרכזית לפיצויים מעניקה למעסיק יתרונות רבים:

  • כספים שנצברים בקופה, לרבות רווחים, הם על שם המעביד ובבעלותו. המשמעות היא שהמעביד מחליט על אופן ועיתוי השימוש בכספים (כמובן לצורך תשלום פיצויי פיטורין לעובדים בלבד).
  • רווחי הקופה עשויים לממן חלק מההתחייבויות החדשות של המעביד בגין פיצויי פיטורין לעובדיו. יש לזכור, בנוסף, כי רווחי הקופה עצמה פטורים ממס – דבר שמגדיל את הסיכוי כי רווחי הקופה יממנו חלק מעלויות המעביד בגין פיצויים.
  • מועדי תשלומי המעביד לקופה הם גמישים: אין חובה (להבדיל מקופות אישיות לפיצויים) כי התשלומים יהיו חודשיים ורצופים. בהתאם, המעסיק יכול להפקיד כספים לקופה על פי שיקולי תזרים מזומנים ומיסוי.
  • הפקדות המעביד לקופה נחשבות עבורו כהוצאה מוכרת לצרכי מס כבר במועד ההפקדה בקופה (במגבלות התקרות שבחוק), למרות שכספים אלו טרם שולמו בפועל כפיצויים לעובדים.

שימושים אפשריים של מעביד בקופה מרכזית לפיצויים הם הפקדה של כל חבות המעביד לפיצויים בגין עובדיו והשלמת פיצויים – מעבר למופקד בקופות אישיות לפיצויים על שם העובדים.

לתשומת לבך! הבדל של 1% לשנה בקופה בעלת צבירה של מיליון שקלים לאורך 10 שנים ייצור הפסד של 104,622 ₪. הבדל של 2% לשנה בקופה בעלת צבירה של מיליון שקלים לאורך 10 שנים ייצור הפסד של 218,994 ₪ וכן הלאה.

מדנס מתמחה בשיווק מוצרים פנסיוניים ופיננסיים ולה זיקה למוצרים המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים שנבחרו על ידה כמפורט לעיל, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) התשס"ה – 2005. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון ע"פ הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטיים של כל אדם. מדנס פיננסים הינה בעלת רישיון ממשרד האוצר לשיווק פנסיוני.

לתיאום פגישת אפיון צרכים וניתוח התיק הפיננסי:
עודד קידר
טלפון: 03-6380239
אימייל: odedk@madanes.com