חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוח נהג חדש

מהו ביטוח נהג חדש? האם הוא שונה מיתר הנהגים במשפחה והאם עלויות הביטוח שונות בין נהג חדש לנהג ותיק? ביטוח נהג חדש הוא למעשה ביטוח רכב כמו של כל נהג המחויב על פי חוק בביטוח חובה לרכב וכן זהה לפוליסות ביטוח רכב מקיף וצד ג' האופציונליות. ההבדל היחיד בין פוליסות ביטוח רכב לנהג חדש ובין אלה של כל נהג, הן בתעריף הביטוח.

מכיוון שנהג חדש הוא בעל סיכון גבוה יותר להיקלע לתאונת דרכים, חברות הביטוח דורשות פרמיה גבוהה יותר לביטוח הנהג החדש. למעשה, ברכב משפחתי בו נוהגים מבוגרים, אבל גם נהג חדש, הפרמטר לקביעת תעריף ביטוח רכב חובה יהיה ותק רישיון הנהיגה של הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב בדרך קבע.

מהי פוליסת ביטוח נהג חדש?

"נהג חדש" מוגדר על ידי חברות הביטוח כמי שמחזיק פחות משנתיים ברישיון הנהיגה. בתקופה זו חלות עליו תקנות מיוחדות ונדרשת ממנו הקפדה יתרה על חוקי התנועה וכללי הבטיחות. גם בעלי רישיון לאופנוע, טרקטור ומכונה ניידת המוציאים רישיון לרכב פרטי או משא, ייחשבו "נהגים חדשים" לאחר קבלת הרישיון החדש.

מהי פוליסת נהג צעיר?

אין הגדרה בחוק עבור ביטוח מקיף מיהו נהג צעיר. בחלק מהחברות נהג צעיר הינו מי שטרם מלאו לו 21 שנה ובחברת ביטוח רכב אחרת מי שטרם מלאו לו 24 שנה. חברות הביטוח גובות תוספת מחיר עבור ביטוח חובה לנהג צעיר מפני שהסיכון עולה עם ירידת גיל הנהג, כך שביטוח לנהג צעיר יקר יותר גם בפרמיה וגם בהשתתפות העצמית.

הגדרות חברות הביטוח

לחברות הביטוח הגדרות משלהן אשר משקפות את הסיכוי לתביעה. על פי רוב נוהגות המבטחות להתייחס לקבוצת הגיל עד 24 באופן שונה ועבורה לקבוע פרמיה מיוחדת. הגדרתה בפוליסה הינה נהג צעיר. מאחר ועלות פוליסת ביטוח רכב לנהג צעיר נקבעת על פי הסיכון זו תהיה יקרה יותר מפוליסת ביטוח רכב רגילה. הפרדה זו בין סוגי הנהגים על פי הוותק מאפשרת לקבוע מחיר שהינו יחסי על פי הסיכון וכך נהגים וותיקים וזהירים נהנים מפרמיה זולה יותר. בעבר הייתה נהוגה פרמיה אחידה עבור כל הנהגים ואז הנהגים הוותיקים מימנו את הנהגים המועדים לפורענות.

מדנס עובדת עם חברות הביטוח הגדולות, הבטוחות והאמינות בשוק הביטוח בישראל. אנו נוכל להתאים עבור הנהג החדש או הצעיר במשפחה את פוליסת ביטוח הרכב המתאימה לו ביותר.

הנחיות לנהגים חדשים

על פי תקנות משרד התחבורה נהג חדש מחוייב בנהיגה עם מלווה למשך תקופה של שלושה חודשים שבתקופה זו יוכל להסיע נוסעים ללא הגבלה. לאחר תקופה זו, במשך שנתיים או עד הגיעו לגיל 21 ,יוכל להסיע עד 2 נוסעים. לנהג חדש מעל גיל 21 אין הגבלה במספר הנוסעים. מטרת הגדרתו של נהג חדש הינה להטיל הגבלות על הנהג. הגבלות אלו נולדו בעקבות ריבוי תאונות ביחס לשיעורם של הנהגים הצעירים באוכלוסיה.

מהן הדרישות מנהג חדש?

  • הצגת שלט "נהג חדש" – שלט "נהג חדש" ברכב פרטי ומסחרי עד 4 טונות יש להציג שלט "נהג חדש" בשולי השמשה האחורית. על פי התקן, גודל השלט יהיה 20X12 ס"מ וגובה האותיות 40 מ"מ, בצבע שחור על רקע צהוב מחזיר אור. השלט נועד ליידע נהגים אחרים כי לפניהם נהג חסר ניסיון, כדי שיגלו כלפיו זהירות וסבלנות. נהיגה ללא שלט היא עבירה, וכך גם נהיגה עם שלט "נהג חדש" למי שאינו כזה
  • הגבלה על מספר הנוסעים – הגבלת מספר נוסעים לנהג חדש. נהג חדש עד גיל 21 – כל נהג חדש חייב במלווה במשך 3 חודשים עקב ריבוי התאונות שבהן מעורבים נהגים צעירים. בתקופה זו הוא יכול להסיע מספר נוסעים ללא הגבלה.
    בתום שלושה חודשים (תקופת מלווה), ובמשך שנתיים מיום קבלת הרישיון או עד הגיעו לגיל 21, הוא יכול להסיע עד שני נוסעים, אלא אם נוסע איתו מלווה
  • מי רשאי לשמש נהג מלווה? בן 24 שנים ומעלה, המחזיק ברישיון נהיגה בתוקף לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות, בן 30 ומעלה, המחזיק ברישיון נהיגה שלוש שנים לפחות, מורה לנהיגה בעל ותק של חמש שנים בנהיגה
    לנהיגה באופנוע, בטרקטור ובטרקטורון לא נדרש מלווה
  • נהג חדש מעל גיל 21 – לא חלה עליו הגבלה של מספר נוסעים
  • הימנעות מעבירות חמורות – הימנעות מעבירות חמורות נהג חדש שיורשע בעבירת תנועה חמורה עלול להידרש לעמוד מחדש במבחן נהיגה עיוני ו/או מעשי ו/או בדיקה רפואית – לפי החלטת משרד הרישוי. עד שיעמוד בתנאים אלה רישיונו יישלל, ולאחר מכן הוא ייחשב שוב כ"נהג חדש" למשך שנתיים נוספות
  • קורס רענון בשנה החמישית להוצאת הרישיון

למידע נוסף על ביטוח רכב ניתן ליצור קשר בטל: 03-6380386