חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

איך מגישים תביעה – ביטוח נסיעות לחו"ל

תהליך הגשת התביעה לביטוח נסיעות לחו"ל הוא פשוט ונוח אך תחילה עלינו להבין על מה אתה רוצה להגיש את התביעה. האם נפגעת בגופך ונזקקת לטיפול רפואי בחו"ל, אבדה לך הכבודה, נסיעתך בוטלה וכדומה.
לאחר החזרה לארץ לפתיחת אירוע תביעה יש לפנות ל"מדנס" מוקד נסיעות חו"ל בטל' 03-6380298 שלוחה 2.
לאחר פתיחת האירוע, ניצור קשר עם המבוטח להמשך טיפול בתביעה

בקשה להחזר עבור קיצור נסיעה ללא תביעת הפוליסה:

 • טופס הודעה על תביעה ומכתב הכולל את נסיבות האירוע
 • צילום העמודים הרלוונטיים בדרכון המעידים על תאריך היציאה והחזרה לארץ או תעודת ברור על פרטים על נוסע ממשרד הפנים
 • צילום של כרטיס הטיסה המעיד על תאריכי היציאה והחזרה לארץ
 • קבלות/אישורים מקוריים

במקרה של הוצאה רפואית ו/או הוצאות אשפוז בחו"ל
אירוע רפואי הדורש אשפוז בבית חולים, יש לפנות למוקד סיוע/ חירום של חב' הביטוח ( פועל 24/7 ) לקבלת הנחיות והדרכה:

* חברת הביטוח מעבירה ישירות לבית החולים בחו"ל את עלות האשפוז או את ההוצאות הרפואיות תמורת הטיפול הרפואי (בהתאם לתנאי הפוליסה המלאים).

המסמכים הדרושים להגשת תביעה:

 • במקרה של אשפוז – סיכום מחלה מפורט מבית החולים בחו"ל
 • מכתב של הרופא המטפל בחו"ל הכולל דיאגנוזה, סיבת הטיפול ואופן הטיפול (במידה ומדובר בטיפול ממושך ודאו כי קיים פרוט אודות כל טיפול בנפרד)
 • חתימה על טופס ויתור סודיות (קיים בחוברת הפוליסה)
 • חשבונות מהגופים שהעניקו שירות רפואי בחו"ל
 • במקרה של רכישת תרופות – יש לצרף את המרשם והקבלות המקוריות
 • לקבלת החזר הוצאות בדיקת מעבדה או בדיקת דמיה – יש לצרף תעודה רפואית הכוללת את סיבת ההפניה ואת הקבלות המקוריות

במקרה של תביעה בגין נזק ו/או אובדן למטען:

 • תיאור מדויק של נסיבות ופרטי האירוע
 • פרוט הרכוש הנתבע, תאריכי הרכישה, מקום הרכישה והסכום של הפריט
 • קבלות המעידות על רכישת הפריטים (במידה ויש)
 • אישור משטרה מקורי ממקום האירוע בחו"ל (שימו לב! זהו תנאי הכרחי לטיפול בתביעות המטען)
 • אישור מקורי של חברת התעופה / ספנות במידה והאירוע אירע בעת טיסה או שייט

במקרה של תביעה בגין שינוי מועד החזרה לארץ:

 • כרטיס טיסה מקורי שנרכש טרם היציאה מהארץ
 • כרטיס טיסה חלופי במידה ונרכש
 • במקרה של הקדמת מועד החזרה לארץ – קבלות מקוריות המעידות על תשלום בגין שירותים שלא נוצלו כדוגמת טיול מאורגן, מלון ורכב שכור והעלויות
 • במקרה של הקדמת מועד החזרה לארץ – מסמכים ואישורים המפרטים אם ניתן החזר בגין השירותים שלא נוצלו ומה גובהו. במקרה של דחייה במועד החזרה לארץ- מסמכים המעידים על קיומם של הוצאות נוספות עקב דחיית מועד הטיסה, לרבות קבלות מקוריות ותדפיסי אשראי
 • מסמכים המעידים על קיומו של האירוע בגינו חזר המבוטח במועד שונה מהמועד המקורי, כגון: מסמכים המעידים על אירוע רפואי שעבר המבוטח לרבות המלצת הרופא המטפל בחו"ל על הצורך בשינוי מועד החזרה המקורי , מסמכים המעידים על אירוע רפואי שעבר בן משפחה קרוב (לרבות אישורו של הרופא המטפל) במקרה של פטירה של בן משפחה קרוב (תעודת פטירה ומסמכים רפואיים המעידים על נסיבות הפטירה)

במקרה של ביטוח נסיעות לחו"ל של  PassportCard:

 • במקרה של אירוע בטיחותי התקשר חינם למוקד וקבל הכוונה לספק הרפואי המתאים והקרוב ביותר אליך
 • לאחר קבלת השירות העבר את הכרטיס ושלם באמצעות הביטוח מידית

להורדת טפסים שימושיים – לחץ כאן

אשת הקשר ורכזת תביעות חו"ל:  
ליטל לבסקי
טלפון: 03-6380298 שלוחה 2
כתובת המייל:  llavsky@madanes.com