חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מי זכאי לסבסוד המשכנתא

משכנתא היא חלק בלתי נפרד מתהליך רכישת דירה אצל רוב רוכשי הדירות בישראל. הלוואת המשכנתא של הבנקים מסייעת לרוכשי הדירות לממן את עסקת רכישת הדירה ולממש את בעלותם על הנכס.
המשכנתאות מוענקות במסלולים רבים כשכל בנק קובע את מסלול החזרת תשלומי המשכנתא בהתאם לבקשת הלקוח.
במסגרת מתן המשכנתאות, משרד הבינוי והשיכון מסייע לזכאים בסבסוד משכנתאות. מטרות הסבסוד הן: רכישת דירה על ידי משפחות זכאיות, עידוד התיישבות באזורי עדיפות לאומית; קליטת עלייה.

מי זכאי לסבסוד המשכנתא?

משרד הבינוי והשיכון מציע תוכניות סיוע בדיור למחוסרי דירה. תוכניות הסיוע מיועדות לאזרחים ותיקים ולעולים חדשים במסלולים שונים (משפחות, משפחות חד-הוריות ויחידים), במסגרתן ניתנות לזכאים משכנתאות מוכוונות בריבית של 4% ל-25 שנה או ל-28 שנה; לזכאים הרוכשים דירה באזורי עדיפות לאומית ניתן סיוע נוסף – משכנתא בריבית של 4.5% ל-20 שנה. תנאי הזכאות לסיוע נקבעים במשרד הבינוי והשיכון ומשתנים מזמן לזמן. תהליך הסיוע על כל שלביו מתנהל באמצעות הבנקים למשכנתאות. הבנקים למשכנתאות מציעים, בתנאי שוק, הלוואות משלימות לזכאים כהשלמה להלוואה המוכוונת והלוואות חופשיות למי שאינם זכאים לסיוע.

קבלת סיוע ברכישת דירה – הסיוע של משרד הבינוי והשיכון

תוכניות הסיוע שמשרד הבינוי והשיכון מציע לרכישת דירה מיועדות הן לאזרחים ותיקים הן לעולים חדשים. הסיוע מוצע למשפחות חסרות דירה, למשפחות חד-הוריות חסרות דירה וליחידים חסרי דירה. המשכנתאות משמשות ברובן לרכישת דירה (חדשה או מיד שנייה), אך גם לצורך אלה:

  • בנייה עצמית
  • הרחבת דירה
  • שיפוצים מיוחדים
  • מימון משלים להנחות הניתנות לדיירי השיכון הציבורי אשר רוכשים את דירותיהם במבצעים
  • מימון שכר טרחה של עורך-דין למי שמתקשה בהחזרי ההלוואה

כדי לקבל סיוע יש לעמוד בתנאי הזכאות הנקבעים במשרד הבינוי והשיכון ומשתנים מזמן לזמן. מלבד עמידה בתנאים לצורך סיווג כחסרי דירה יש נתונים נוספים המשפיעים על זכאות המבקשים, ובהם מעמד אישי, מצב משפחתי, מספר הילדים עד גיל 21 הגרים בבית, שירות בצה"ל, נכות, מספר האחים והאחיות ומקומה של הדירה המיועדת. לפי הנתונים האלה ניתן למבקש ניקוד, ולפיו משרד הבינוי והשיכון קובע את הזכאות להלוואה ואת גובהה. אם המבקש עומד בתנאים, מונפקת לו "תעודת זכאות" המפרטת את סוג הסיוע ואת היקפו. התעודה תקפה שנה מיום הוצאתה. הסיוע לזכאים מכונה "הלוואה מוכוונת". ראוי לציין כי ככלל, המשכנתאות ל"חסרי דירה" ניתנות לשם רכישה ובנייה עצמית בלבד.

תהליך מימוש הסיוע

הרשמה
תהליך ההרשמה נעשה בכל סניפי הבנקים למשכנתאות ובחברות המתמחות בסיוע בשכר דירה, על-ידי זיהוי המבקשים ורישומם על-פי מסמכים שהם ממציאים. הנתונים מועברים למשרד הבינוי והשיכון.

בדיקה ואימות
הבקשות לסיוע בדיור נבדקות במשרד הבינוי והשיכון והנתונים על בעלות מאומתים במאגרי המידע שבמשרד. חברות חקירה בודקות בשטח מדגם של בקשות וקבוצות מוגדרות מראש.

זכאות
עם השלמת הליך ההרשמה, הבדיקה והאימות, המשרד מנפיק "תעודת זכאות" המפרטת את זכאות המבקשים לסיוע. התעודה משמשת אסמכתא לקבלת הסיוע ותקפה שנה.

מימוש הסיוע
הסיוע הכספי לרכישת דירה (הלוואות ומענקים) מתקבל בבנקים למשכנתאות, והוא כפוף להנחיות משרד הבינוי והשיכון והחשב הכללי במשרד האוצר. הסיוע בשכר דירה מועבר בתשלומים חודשיים על-ידי משרד הבינוי והשיכון. הקצאת דירות בשיכון הציבורי נעשית בלשכות המחוזיות של משרד הבינוי והשיכון ובחברות המאכלסות.

זכאים לסיוע ברכישת דירה

תוכנית "ותיקים" – משפחות חסרות דירה
חישוב הניקוד לקביעת הזכאות נעשה לפי מספר שנות הנישואין, מספר הילדים הרווקים עד גיל 21 ומספר האחים והאחיות של הבעל והאשה שהם אזרחי ישראל ותושביה. כאמור, ההלוואות הבסיסיות על-פי הקריטריונים הללו ניתנות בריבית של 4%. למי ששירתו בצה"ל או בשירות לאומי ניתנת תוספת סיוע על-פי מספר חודשי השירות.
עבור משפחות שבהן בן משפחה עם דרגת נכות לא יפחת הניקוד מ-1,600 או 2,200 – לפי סוג הנכות כמוגדר במשרד הבינוי והשיכון. כמו כן, יש תוספות סיוע הניתנות ביישובים מסוימים: תוספת נגב; מענק ביטחוני על-פי קביעת פיקוד העורף; תוספת לרוכשי דירות באזורי עדיפות לאומית; הלוואות פיתוח לרכישת דירות חדשות ביישובים מסוימים; תוספת קו עימות ויש"ע.
רק משפחות שיצברו 1,000 נקודות או יותר יהיו זכאיות למשכנתא על-פי הניקוד. משפחות שצברו פחות מ-1,000 נקודות זכאיות רק לתוספות הסיוע הניתנות ביישובים.

משפחות חד-הוריות חסרות דירה
משפחות חד-הוריות זכאיות ל-2,200 נקודות. נוסף על כך, יש תוספת בגין שירות צבאי. כמו כן, ניתנות תוספות לרוכשי דירות באזורי עדיפות לאומית.

יחידים "חסרי דירה"
באזורי עדיפות ניתן הסיוע ליחידים שגילם עולה על 21, ובמרכז – ליחידים שגילם עולה על 30. הניקוד נקבע על-פי גיל המבקש ומספר אחיו ואחיותיו. הניקוד המינימלי לקבלת הסיוע הוא 1,000 נקודות; הניקוד המרבי לפי הפרמטרים האישיים הוא 1,690 נקודות. תוספות ניתנות בגין שירות צבאי, נכות ורכישת דירה ביישובים מסוימים.
מי שצבר פחות מ-1,000 נקודות זכאי לתוספות הניתנות בגין רכישת דירה ביישובים מסוימים, על-פי תנאי משרד הבינוי והשיכון.

תוכנית "10+"
תוכנית זו נועדה לסייע לזוגות נשואים ולמשפחות חד-הוריות בעלות ותק של 10 שנים לפחות, שלא הצליחו לרכוש דירה לאורך זמן. התוכנית מזכה את הזכאים בתוספת סיוע בסך 132,000 ש"ח בריבית של 4% ל-28 שנה. הזכאות לסיוע מחייבת שהייה רציפה בארץ ב-10 השנים האחרונות, וכפופה למבחן הכנסה. לתוספת זכאיות משפחות שבהן שני ילדים לפחות. לרוכשים דירה באזורי עדיפות לאומית תינתן התוספת רק למשפחות שבהן ארבעה ילדים ויותר.

תוכנית "עולים"
"עולה" הוא מי שמחזיק תעודת עולה בת-תוקף שהנפיק לו המשרד לקליטת העלייה. התוקף של מעמד עולה תלוי בתאריך העלייה. מי שעלה בין 1 בספטמבר 1989 ל-31 בדצמבר 1996 מעמדו כעולה יימשך 15 שנה, אך לא אחרי 1 בינואר 2007. מי שעלה אחרי 1 בינואר 1997 זכאי למעמד עולה ל-10 שנים.
זכאים בתוכנית הסיוע לעולים המבקשים לרכוש דירה אחת או לבנות בית עם הורה/ים, עם אח/ות או עם דוד/ה הזכאים גם הם בתוכנית זו, יוכלו לממש עד שלוש זכאויות לדירה אחת. משרד הבינוי והשיכון מגדיר את אופן רישום הבעלות במקרה של צירופי זכאויות.
עולים חדשים רשאים לבחור לקבל סיוע בדיור כ"ותיקים". סכומי הסיוע והתוספות שהם יהיו זכאים להם ייקבעו אז בהתאם.
הניקוד למשפחות עולים שבהן בן משפחה עם דרגת נכות לא יפחת מ-1,900 או מ-2,200 נקודות – לפי סוג הנכות כמוגדר במשרד הבינוי והשיכון. למשפחות הרוכשות דירה באזורי עדיפות לאומית תינתן תוספת סיוע. כמו כן, תינתן תוספת סיוע בריבית של 4% ל-28 שנה למשפחות עם ותק של חמש שנים ויותר, וגובהה ייקבע על-פי מספר השנים המלאות מיום קבלת מעמד עולה.

ביטוח משכנתא

המשכנתא כאמור היא הבסיס המימוני לרכישת מרבית הנכסים בישראל וללא משכנתא, בעיקר במחירי הנדל"ן של היום, זוגות, משפחות ויחידים יתקשו לממן לבדם את רכישת הדירה. עם לקיחת המשכנתא יש לדעת כי המשכנתא מחייבת את לוקח ההלוואה לרכוש גם ביטוח משכנתא – ביטוח זה נועד להבטיח לבנק שנותן את הלוואת המשכנתא כי בכל מצב ומקרה הנכס ישמור על ערכו וכן, שכספי ההלוואה יוחזרו לו. ביטוח משכנתא מחולק לביטוח מבנה שמבטיח לבנק כי במקרה של נזק למבנה הנכס עקב דליקה, צנרת לקויה, רעידת אדמה וכד' – הביטוח יאפשר להחזיר את הנכס לקדמותו.
ביטוח המשכנתא מורכב גם מביטוח חיים למשכנתא שמשמעותו – במידה והלווה נפטר – אז הכיסוי הביטוחי ימשיך לשלם את תשלומי המשכנתא לבנק ובכך גם יאפשר למשפחת הנפטר להמשיך ולהתגורר בנכס ללא כל מכשול כלכלי.
ביטוח המשכנתא אינו בגדר ברירה – בנקי המשכנתאות מחייבים את הלווים לעשות ביטוח משכנתא כדי להבטיח שההלוואה אותה נתנו והנכס הממושכן ישמרו על שוויים.