חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עיקרי הביטוח

פוליסת ביטוח נכות מתאונה מבטיחה תשלום סכום הביטוח המוסכם בתשלום חד פעמי למבוטח במקרה של נכות בעקבות תאונה. במקרה של נכות תמידית מלאה, ישולם סכום הביטוח במלואו ובמקרה של נכות תמידית חלקית, ישולם סכום יחסי מתוך סכום הביטוח המוסכם לפי שיעור הנכות שנגרמה.
תוקף הביטוח הוא עד שהמבוטח מגיע לגיל 65, או עד תום תוקפו של הביטוח היסודי, או עד תום תשלום הפרמיה לביטוח היסודי – לפי המוקדם מביניהם.
סך התשלומים שישולמו למבוטח בשל כל מקרי הביטוח לא יעלה על 100% מסכום הביטוח המוסכם.

נכות מלאה ותמידית מוגדרת כאיבוד מוחלט וכפי הנראה תמידי של איברים או יכולות השימוש בהם. במרבית המקרים, נכות מלאה הינה:

  • איבוד גמור ומוחלט של יכולת הראיה בשתי העיניים
  • איבוד גמור ומוחלט של יכולת השימוש בשתי ידיים או בשתי רגליים
  • טירוף הדעת שאינו ניתן לריפוי

יתרונות ביטוח למקרה נכות עקב תאונה באמצעות מדנס

מדנס תבחר בקפידה תכנית ביטוח חיים ותכנית ביטוח למקרה נכות עקב תאונה המתאימות לך ביותר על פי צרכיך.
אנשי המקצוע המומחים של מדנס מלווים אותך ונמצאים לידך ברגעים הקשים והחשובים לך, ברגע האמת ובעיקר בשלב התביעות.

למידע נוסף על ביטוח נכות מתאונה ניתן ליצור קשר בטל: 03-6380390