ביטוח חבות מוצר רפואי

ביטוח חבות מוצר רפואי

חוק האחריות למוצרים פגומים (1980) הוא חוק שנחקק על מנת לפצות אדם שרכש מוצר פגום וניזוק בגופו כתוצאה משימוש בו.

החוק משית את אחריות המוצר על היצרן, כאשר באם היצרן אינו ישראלי, אזי היבואן נושא באחריות הנזיקית.

החבות אינה מחייבת זיקת מסחר בין היצרן לאדם הנפגע, כך שכל אדם שנפגע כתוצאה משימוש במוצר רשאי לתבוע את פגיעתו בין אם רכש את המוצר או לא.

ביטוח חבות המוצר הינו מענה ביטוחי המהווה כיס עמוק להיפרע ממנו, והדבר חיוני במיוחד במקרים בהם החברה המסחרית אינה בעלת ממון רב, ויש בתביעה נזיקית כזו בכדי להעיב על פעילותה.

הדבר עולה עשרות מונים כאשר מדובר באחריות מוצר רפואי ולפיכך מידת הסיכון עולה, והופכת את ביטוח חבות המוצר, למוצר הכרחי להבטחת רווחת העסק.

ביטוח חבות מוצר רפואי אינו כאמור פוליסת חבות מוצר רגילה, מדובר במוצר נישתי הדורש הבנה והיכרות הן של צרכי הלקוח מחד והן של הפוליסות הקיימות בשוק, והפתרונות בדרך כלל נמצאים בשוק הבינלאומי, ופעמים רבות דורשים להתאים את מללי הפוליסות בהתאם, כגון הוספת כיסויים והסרת חריגים.

אנו במדנס המתמחים בענף הרפואה ובכלל זה בביטוחי רשלנות רפואית וניסויים קליניים, היננו בדיוק בעלי ההבנה והניסיון הנדרש על מנת לתת את המענה הנדרש לחברות מדעי החיים בתחומים השונים, ובכל היקף.

ניתן לשלב את הביטוח עם מוצרים נוספים כגון צד שלישי, אחריות מקצועית ורשלנות רפואית.

לפרטים נוספים על ביטוח חבות מוצר רפואי ניתן לפנות לגלעד קורסונסקי
דוא"ל: GiladK@madanes.com 
טלפון: 03-6380355 
פקס: 03-63870461

דילוג לתוכן