חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוח חבות מוצר רפואי

חוק האחריות למוצרים פגומים (1980) הוא חוק שנחקק על מנת לפצות אדם שרכש מוצר פגום וניזוק בגופו כתוצאה משימוש בו.
החוק משית את אחריות המוצר על היצרן, כאשר באם היצרן אינו ישראלי, אזי היבואן נושא באחריות הנזיקית.

ביטוח חבות מוצר מכסה יצרנים, מפיצים ויבואנים בפני חבות משפטית הנובעת מנזקים או פגיעות שנגרמו על ידי פגם או תקלה במוצר. הפוליסה משפה את החברה בגין תביעות הנובעות מכל פגם הגורם לפגיעת גוף ו/או נזקי רכוש.

החבות אינה מחייבת זיקת מסחר בין היצרן לאדם הנפגע, כך שכל אדם שנפגע כתוצאה משימוש במוצר רשאי לתבוע את פגיעתו בין אם רכש את המוצר או לא.
ביטוח חבות המוצר הינו מענה ביטוחי המהווה כיס עמוק להיפרע ממנו, והדבר חיוני במיוחד במקרים בהם החברה המסחרית אינה בעלת ממון רב, ויש בתביעה נזיקית כזו בכדי להעיב על פעילותה.
הדבר עולה עשרות מונים כאשר מדובר באחריות מוצר רפואי ולפיכך מידת הסיכון עולה, והופכת את ביטוח חבות המוצר להכרחי להבטחת רווחת העסק.

ביטוח חבות מוצר רפואי אינו כאמור פוליסת חבות מוצר רגילה, מדובר במוצר נישתי הדורש הבנה והיכרות הן של צרכי הלקוח מחד והן של הפוליסות הקיימות בשוק, והפתרונות בדרך כלל נמצאים בשוק הבינלאומי, ופעמים רבות דורשים להתאים את מללי הפוליסות בהתאם, כגון הוספת כיסויים והסרת חריגים.

אנו במדנס מתמחים בענף הרפואה ובכלל זה בביטוחי חבות מוצר וניסויים קליניים. יש לנו את ההבנה והניסיון המקצועי בתחום על מנת לתת את המענה הנדרש לחברות מדעי החיים בתחומים השונים, ובכל היקף.

אנו מציעים פתרון ייחודי לחברות בתחום הרפואי הכולל ביטוח משולב/מודולרי (אחריות מקצועית / חבות מוצר / סייבר / ניסויים קליניים / אחריות מקצועית רפואית) על מנת לתת מענה לכלל חשיפות החברה בפוליסה אחת.

 

לפרטים נוספים על ביטוח חבות מוצר רפואי ניתן לפנות לסיגל משען
דוא"ל: smishaan@madanes.com 
טלפון: 03-6380473