חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה – חברות

אנו בסוכנות הביטוח מדנס מאמינים שמגיע לך את ההגנה הטובה ביותר!
הפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה באמצעות מדנס, מעניקה הגנה רחבה לנושא המשרה מפני תביעות המוגשות נגדו על ידי צדדים שלישיים בגין מעשים שנעשו שלא כדין במסגרת תפקידו כנושא משרה בחברה. הפוליסה היא על בסיס הגשת התביעה – Claims made.

בשנים האחרונות אנו עדים לגידול במספר התביעות המוגשות בבתי המשפט בארץ, לפיהן מבקשים התובעים להטיל אחריות אישית ישירה בגין החלטות הנהלה על נושאי המשרה ועל דירקטורים העשויים לשלם מכיסם הפרטי סכומי כסף גבוהים לתובע בהעדרו של ביטוח מתאים.

מי עלול לתבוע נושא תפקיד או חבר דירקטוריון?
כל מי שבא במגע עם התאגיד או הארגון עלול לתבוע נושא משרה או חבר דירקטוריון, לרבות בעלי מניות, ספקים, לקוחות, עובדים ונושים שהינם תובעים בפוטנציה כנגד מי מנושאי המשרה בחברה וחברי הדירקטוריון.

מיהו נושא משרה או דירקטור?
דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנכ"ל, סגן מנכ"ל, מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל וכל ממלא תפקיד בחברה, אף אם תוארו שונה.

האם נושא המשרה ישא בתשלום השתתפות עצמית?
לא. נושא המשרה אינו מחויב באופן אישי בהשתתפות עצמית.
הפוליסה מאפשרת שיפוי של החברה במידה והחברה שילמה לנושא המשרה את הוצאותיו המשפטיות ו/או את הפיצוי בשל הנזק אותו חויב לשלם המבוטח בגין אחריותו האישית.

הרחבות אפשריות
בשונה מהמקובל לחשוב, פוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה היא אינה פוליסת מדף סטנדרטית וקיימות לה עשרות הרחבות ושינויי מלל רבים ומגוונים.
כמו כן, קיים שוני מהותי בין תמלילי הפוליסות המשווקות על ידי חברות הביטוח השונות ואפילו בין נוסחי פוליסות המשווקות על ידי אותה חברת ביטוח.

על מנת לספק את ההגנה המקיפה והטובה ביותר, אנו בסוכנות הביטח מדנס דואגים להתאים עבורך את הפוליסה כך שתתאים לצרכיך הספציפיים.

כסוכנות הביטוח העצמאית הגדולה והמובילה בישראל אנו מנהלים קשר שוטף ורציף עם חברות הביטוח השונות על מנת לדאוג למבוטחינו לפוליסות הרחבות והמקיפות ביותר.

להלן מספר דוגמאות על קצה המזלג להרחבות מועילות:

  • הרחבת ההגדרה של מי הוא "מבוטח" כך שתכלול כל נושאי משרה חיצוניים, דירקטורים שפרשו, מזכירות חברה, קצין ציות, יועץ משפטי ועוד
  • כיסוי הוצאות משפטיות מעבר לגבול האחריות הנרכש בפוליסת ביטוח דירקטורים
  • הרחבה להקדמת הוצאות משפט עבור תביעות פליליות או תביעות בגין הונאה, במקרים בהם נושא המשרה לא נמצא אשם או חייב
  • הרחבה שמאפשרת להאריך את תקופת גילוי עד ל-36 חודשים התום פקיעת הכיסוי
  • הרחבה לכיסוי תביעות כנגד דירקטורים אשר הוגשו בכל מקום בעולם
  • כיבוי הוצאות בגין ניהול סיכונים / יועץ ביטוחי במהלך טיפול בתביעה
  • הרחבה לכיסוי שכר טרחה לחברת יחסי ציבור לשם פתרון משבר תדמיתי עקב אירועים ביטוחיים שונים
  • הסרת חריגים משמעותיים מהפוליסה

כל האמור לעיל כפוף להוראותיה של כל פוליסה ספציפית

יתרונות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה באמצעות מדנס

מדנס היא סוכנות הביטוח העצמאית הגדולה בישראל, המספקת שירותי ביטוח ל-1,000,000 לקוחות ומטפלת בכ- 80,000 תביעות בשנה למען לקוחותיה. לאורך 40 שנות קיומה פעלה מדנס רבות לשיפור רווחת מבוטחיה, ושמה לה למטרה להעניק פתרונות ביטוח חדשניים וייחודיים, שיעניקו להם הגנה אמיתית. המקצועיות והניסיון הנצבר של מדנס הפכו אותה לספק הנבחר על ידי קהילות עסקיות רבות בישראל, כדוגמת הרופאים, עורכי הדין, רואי חשבון, אדריכלים, כוחות הביטחון ועוד רבים אחרים.

הערך המוסף שבבחירת סוכן מומחה המוביל את התחום הוא ברור, יש לבחור בסוכן שבכוחו לדאוג לכל מבוטחיו לכיסוים ביטוחיים הולמים, העומדים בסטנדארטים הגבוהים ביותר.
אנו בסוכנות מדנס מאמינים שמגיע לך ההגנה הטובה ביותר ולכן נבחר עבורך בקפידה את התכנית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה המתאימה לך ביותר על פי צרכיך, אנשי המקצוע המומחים של מדנס מלווים אותך ונמצאים לידך ברגעים הקשים והחשובים לך, ברגע האמת ובעיקר בשלב התביעות.

למידע נוסף על ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ניתן ליצור קשר בטל: 03-6380355

*המידע והתנאים המפורטים כפופים לנוסח המלא של הפוליסה, תנאיה וסייגיה טל"ח.