חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין

מדוע חשוב לעשות ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין?

תוכנית ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין מבית מדנס ומנורה מבטחים 

פרטי יצירת קשר לביצוע רכישת ביטוח

 

מדנס סוכנות לביטוח בע"מ מתמחה מזה כ-30 שנה בהסדרת ביטוח אחריות מקצועית למקצועות השונים ולכן הינה החברה המקצועית והמומלצת ביותר בישראל.

מדוע חשוב לעשות ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין?

עמדות מפתח ואחריות גדולה

נהוג לומר שבטעויות של רופאים פוגשים בבית הקברות ובטעויות של עורכי דין פוגשים בבתי הכלא. המציאות היא, כמו תמיד, מורכבת יותר. מקצוע עריכת הדין שולח כיום זרועותיו לכל תחומי החיים. בין אם מדובר בהתקשרות עם חברת הסלולר או ספק האינטרנט, עסקאות נדל"ן, כתיבת צוואה, ייעוץ לתאגידים ומשרדי ממשלה, פרסומים בתקשורת וכמובן הליכים משפטיים בערכאות, מאחורי כולם עומדת עבודה מאומצת של עורכי דין.
עורכי דין מצויים בצמתים חשובים ביותר בחייהם של אנשים, גופים ותאגידים. עבור אלה התנהלותו המקצועית של עורך הדין היא הרת גורל ושגיאותיו עלולות לגבות מחירים כבדים מבחינה כלכלית ואישית. למרבה הצער, מצבים שכאלה מתרחשים בחיי היומיום והם עשויים לגרור תביעה נגד עורך דין מצד מי שרואה עצמו ניזוק מפעולותיו או מחדליו.

החבות הנזיקית בעקבות רשלנות מקצועית

העילה הנזיקית המרכזית על בסיסה מוגשות תביעות כנגד עורכי דין בישראל היא עוולת הרשלנות המעוגנת בסעיפים 35 ו-36 לפקודת הנזיקין. ההלכות שנתקבלו בבית המשפט העליון קבעו סטנדרטים מחמירים למדי אשר מהווים את היסודות לבחינת התנהלותו של עורך הדין בעת הגשת תביעה כנגדו. ככלל, בית המשפט תופס את עורך הדין כמי שמציג בפני הלקוח מצג מכללא לפיו הוא בעל הכישורים המתאימים, הידע והיכולת להבין ולנהל את עניינו של הלקוח במידת האחריות הסבירה בנסיבות העניין. הנורמה לעניין הסבירות נבחנת לרוב על פי כללי לשכת עורכי הדין, החוק או התקנות. מדובר בסטנדרטים מחמירים והליך שיסתיים לחובתו של עורך הדין יגרור לרוב גם השתת תשלומים כספיים גבוהים לטובת התובע.

ביטוח אחריות מקצועית

הגשת תביעה נזיקית בגין רשלנות מקצועית של עורך דין היא בבחינת חזון נפרץ ואנו נתקלים בתביעות רבות המוגשות כנגד עורכי דין בענייני נדל"ן, עריכת חוזים וצוואות ואפילו ביחס לאופן ניהול תיקים בבית המשפט. כצעד ראשון ובסיסי לצמצום הסיכון והחשיפה הגבוהים המלווים את העיסוק במקצוע, עורכי דין נוהגים לבטח עצמם בביטוח אחריות מקצועית.

תוכנית ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין מבית מדנס ומנורה מבטחים

התוכנית נוסדה בשיתוף יועצי הביטוח של לשכת עורכי הדין, והיא הבחירה הרשמית של לשכת עורכי הדין מזה השנה השמינית. התוכנית מציעה את הפוליסה הרחבה והמקיפה ביותר שנכתבה לחברי לשכת עורכי הדין עד כה, והכל בתנאים אטרקטיביים.

הפוליסה הינה מהמתקדמות בשוק ומותאמת לסיכונים המשתנים מולם ניצבים עורכי הדין בעידן הטכנולוגי ומבוצעת ללא הליך של חיתום (בעת מועדי תקופת ההצטרפות כפי שנקבעו על ידי הלשכה).

הפוליסה כוללת הרחבות ייחודיות לחברי הלשכה, כגון:

 • מנגנון בוררות במקרי מחלוקת. ועדת הערר היחידה שבה נכלל נציג של הלשכה.
 • רצף ביטוחי מלא וכיסוי רטרואקטיבי בלתי מוגבל לכלל המבוטחים. גם למי שהיה מבוטח עד כה באמצעות מבטח אחר.
 • כיסוי חבות בגין פגיעה אישית. בתת גבול אחריות של 200,000 ₪ בגין תביעה אחת ובסך הכל לתקופת הביטוח.
 • גבולות אחריות בהרחבת הסייבר בתת גבול אחריות של 500,000 ₪.
 • כיסוי ליחסי ציבור בעת משבר. בתת גבול אחריות של 400,000 ₪ בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר מתוך גבולות האחריות הקיימים.
 • כיסוי לניהול סיכונים. בתת גבול אחריות של 400,000 ₪ בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר מתוך גבולות האחריות הקיימים.
 • כיסוי אישי כדירקטור ונושא משרה בתאגיד (לאחר השלמת שאלון קצר). 400,000 ₪ בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר מתוך גבולות האחריות הקיימים.
 • כיסוי להפרת קניין רוחני בתום לב, לרבות זכויות יוצרים, סודות מסחריים וסימני מסחר (אך למעט פטנטים).
 • הפרת חובת סודיות.
 • הוצאת שם רע ו/או לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או השמצה.
 • תנאי תשלום נוחים. ניתן לשלם את הפוליסה ב-6 תשלומים ללא ריבית והצמדה.
 • 50% הנחה בדמי ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין חדשים. החל ממספר רישיון 88951 ואילך.
 • הרחבות נוספות:
  • חבות המבוטח בשל הפועלים מטעמו
  • כיסוי לעיזבון
  • כיסוי לאבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים
  • מעשה ו/או מחדל בתום לב
  • תביעה נגד בן/ת זוג
  • הרחבת ביטוח קודם
  • הרחבה לכיסוי תקופת גילוי לאחר הפסקת פעילות Off-Run
  • חבות כשותף או חבר בחברת עורכי דין
  • כיסוי חבות כיועץ משפטי בתאגיד
  • הטרדה מינית – 400,000 ₪ בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר מתוך גבולות האחריות הקיימים
  • כיסוי להוצאות ייצוג בהליך פלילי ומנהלי – 400,000 ₪ בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר מתוך גבולות האחריות הקיימים
  • סייבר צד שלישי – 500,000 ₪ בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר
  • חבות כלפי צד שלישי – גבול אחריות בסך 250,000 ₪ לאירוע ובמצטבר
  • פטור מהשתתפות עצמית במקרה שאין תשלום לתובע

*המידע והתנאים המפורטים כפופים לנוסח המלא של הפוליסה, תנאיה וסייגיה טל"ח.

 

אצלנו התוכנית מיועדת לכל עורכי הדין וללא חיתום (כולם רשאים ויכולים להצטרף).

צור קשר

ניתן לבצע רכישה לשכבת הבסיס, בטלפון: 03-6380444 או בהליך מהיר ומאובטח באתר האינטרנט של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (בעת מועדי תקופת ההצטרפות בלבד). 

בנוסף לשכבת הבסיס, ניתן לרכוש גם את הפוליסה לשכבה עליונה או פוליסה אחת "משרדית" לכל פעילות המשרד, בטלפון03-6380442.

לתנאים כלליים של הפוליסה: לחץ כאן

לקבלת הצעת מחיר / שירות בפוליסה קיימת

מידע שמסרת ותמסור, ברצונך ובהסכמתך, יישמר אצלנו וישמש את קבוצת מדנס לצורך דיוור ישיר, ניתוח מידע, שיווק ומתן השירותים. ייתכן שהמידע יועבר לחברות בתחום הביטוח והפיננסיים ולספקים לצרכים האמורים.