חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח בגין פגיעה או נזק בלתי צפויים העלולים להיגרם בתוך תקופת הביטוח כתוצאה מפעילותו של המבוטח לרכוש השייך לצד שלישי או לגופו של כל אדם אשר אינו עובד של המבוטח. אחריותה של חברת הביטוח מוגבלת לגבול האחריות אשר נרשם בפוליסה לאחר שסוכם אתך.
הפוליסה מכסה בנוסף גם הוצאות משפט סבירות להגנה מפני תביעה שהגיש נגדך התובע. ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי לפעילות בחו"ל ולכלול בביטוח קבלני משנה ועובדיהם ועוד.
הפוליסה המקובלת לביטוח צד שלישי הינה פוליסה על בסיס יום האירוע המכסה את אחריותו של המבוטח בגין אירועים שהתרחשו במהלך תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה, גם אם התביעה בגינם הוגשה לאחר שתקופת הביטוח כבר הסתיימה.

יתרונות ביטוח בתי עסק ומפעלים באמצעות מדנס

מדנס תבחר בקפידה את התכנית לביטוח בית העסק או המפעל המתאימה לך ביותר על פי צרכיך.
אנשי המקצוע המומחים של מדנס מלווים אותך ונמצאים לידך ברגעים הקשים והחשובים לך, ברגע האמת ובעיקר בשלב התביעות.

למידע נוסף על ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי ניתן ליצור קשר בטל: 03-6380486