לאור השינויים הרגולטוריים בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה, אנו מחכים להשקה של פוליסה חדשה.
ברגע שהמידע יתקבל, נעדכן את הדף בהתאם.