חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אחריות מקצועית לרואי חשבון

ביטוח אחריות מקצועית לרואי חשבון הינה פוליסה שנועדה להגן על רואי החשבון במקרים של תביעה על רשלנות מקצועית, טעות או השמטה כנגדם. ביטוח מקצועי זה יעניק פיצוי כספי בגין נזק פיננסי שנגרם לצד ג' עקב רשלנות מקצועית המטילה חבות חוקית של המבוטח כלפי צד שלישי. פוליסת אחריות מקצועית תכסה עבורך רואה החשבון תובענה שהוגשה נגדך לראשונה במשך תקופת הביטוח, בכל מקום בעולם (למעט בארה"ב או קנדה), בו הנך נושא בחבות בגינם במסגרת עיסוקך כרואה חשבון.

תוכנית הביטוח עבור חברי הלשכה כוללת שיפורים, הטבות, עדכונים ושינויים לפוליסות הביטוח שנכנסה לתוקף ב- 01.01.2017.

להלן העדכונים והשינויים:

  • כיסוי רטרואקטיבי לתקופה של עד 10 שנים
  • תנאים מיוחדים לכיסוי בעת פרישה
  • הרחבה לנושא משרה בכיר בתאגיד בתפקידו כמבקר פנים ללא עלות נוספת
  • חדש – המבוטח יהיה פטור מתשלום סכום ההשתתפות העצמית, היה ומקרה הביטוח הסתיים ללא חובת תשלום פיצוי כלשהוא לתובע
  • חדש – הנחת העדר תביעות נוספת – הנחה למחדשים מהשנה השישית ואילך (עד כה המקס' היה לשנה חמישית) ושיעור הנחת העדר התביעות יעמוד על 25%
  • גבולות האחריות מוגדלים כבעבר בחלופות השונות שקיימות בתוכנית
  • פרמיות/תעריפים מופחתים כבעבר
  • הכיסוי במסגרת התוכנית לא יכלול חבות המוטלת על המבוטח בשל עיסוק בנאמנויות על פי חוק ניירות ערך (הפונים בקשר להרחבת כיסוי ספציפי זה – יהא בחיתום מיוחד מחוץ לתוכנית)
  • התוכנית תורחב לתת מענה גם לרו"ח שכירים וחשבים שכירים בחברות (לא משרד רו"ח) והפרמיה תעמוד על 50% מפרמיית הבסיס של רו"ח
  • נוסח הפוליסה הכולל  תנאי כיסוי רחבים כבעבר המיועדים רק לחברי הלשכה ובאמצעות מדנס – נוסח הפוליסה הותאם לפי חוזר המפקח על הביטוח והעקרונות לניסוח תכניות ביטוח

מדנס סוכנות לביטוח בע"מ מתמחה מזה כ-30 שנה בהסדרת ביטוח אחריות מקצועית למקצועות השונים ולכן הינה החברה המומלצת ביותר לביצוע ביטוח זה.

 

אחריות מקצועית רו"ח – תמצית כיסוי

פוליסה אחריות מקצועית רו"ח

שאלון לביטוח אחריות מקצועית רו"ח

שאלון עבור שירותי ראיית חשבון הניתנים על ידי תאגידים נשלטים

 

לפרטים נוספים וליצירת קשר עם נציג אחריות מקצועית במדנס:

פוליסה חדשה: עו"ד אביחי פריזדה, טלפון 03-6380355 | אימייל pavichai@madanes.com

חידוש פוליסה קיימת: משה שכטר, טלפון 03-6380326 | אימייל shechterm@madanes.com

לקבלת הצעת מחיר / שירות בפוליסה קיימת

מידע שמסרת ותמסור, ברצונך ובהסכמתך, יישמר אצלנו וישמש את קבוצת מדנס לצורך דיוור ישיר, ניתוח מידע, שיווק ומתן השירותים. ייתכן שהמידע יועבר לחברות בתחום הביטוח והפיננסיים ולספקים לצרכים האמורים.

לקבלת הצעה מותאמת עבורך