חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אחריות מקצועית לאדריכלים

עמותת האדריכלים המאוחדים בישראל (ע"ר) ממשיכה את שיתוף הפעולה עם "מדנס סוכנות לביטוח בע"מ" ובשיתוף "מנורה חברה לביטוח בע"מ" בעריכת ביטוח אחריות מקצועית

תוכנית הביטוח כוללת תנאים ייחודיים וכיסויים רחבים במיוחד במחירים אטרקטיבים והם ינתנו לחברי העמותה בלבד
(כולל סטודנטים חברי העמותה המבצעים עבודות עיצוב פנים שאינן דורשות היתר ושאינן כלולות בייחוד פעולות).
הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית של האדריכל בגין כשל בביצוע חובתו המקצועית שמקורו ברשלנות, טעות או השמטה הגורמים לנזק כספי לצד שלישי.

הפוליסה כוללת את ההרחבות הבאות:

 • אי יושר עובדים
 • אובדן מסמכים
 • שותפים יוצאים ונכנסים
 • הוצאת דיבה . לשון הרע
 • חריגה מסמכות
 • אחריות שילוחית
 • הפרת סודיות, הגנת הפרטיות
 • הרחבת כיסוי לקניין לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר
 • הרחבת הוצאות הגנה בהליכים פליליים
 • תאריך רטרואקטיבי – בלתי מוגבל
 • השתתפות עצמית מוקטנת בשיעור של 50% בתביעה שלא שולם פיצוי לצד ג'
 • כיסוי לפעילות בחו"ל ללא עלות נוספת (בתנאי שבסיס עסקו בישראל)
 • הרחבת כיסוי RUN OFF חינם, למבוטחים במסגרת התוכנית, המבוטחים בה לפחות 7 שנים ברציפות
 • הרחבה לתקופת גילוי

הרחבות מיוחדות:

 • הכפלת גבולות האחריות בעלויות נמוכות
 • הרחבת גבולות האחריות עבור פרויקטים ספציפיים בעלויות נמוכות
 • כיסוי מטריה מעל הפוליסה הבסיסית הנרכשת ע"י כל מבוטח, ומבוטח בגבולות אחריות של 10,000,000 ₪ / 20,000,000 ₪ / 30,000,000 ₪*
  (*בהתאם לגבול האחריות הבסיס שנרכש ע"י המבוטח)
 • חריג פלקל – מבוטל

ביטוחים נוספים משלימים:

 • ביטוח צד שלישי בגבול אחריות נפרד
 • ביטוח חבות מעבידים

חדש!
ביטוח סייבר לאדריכל, ניתן לרכוש כיסוי לנזקי המבוטח ולצדדים שלישים, לגבי אירועים הקשורים ל:

 • הפרת פרטיות, זליגת מידע, הגנה על מוניטין
 • טיפול במתן הודעה ותגובה
 • הוצאות חקירת רשויות רגולטוריות
 • הוצאות למניעת אבדן רווחים
 • תשלומי סחיטה

    פוליסת אחריות מקצועית – מנורה
    נספח הרחבות אחריות מקצועית עמותת האדריכלים

מדנס סוכנות לביטוח בע"מ מתמחה מזה כ-30 שנה בהסדרת ביטוח אחריות מקצועית למקצועות השונים ולכן הינה החברה המומלצת ביותר לביצוע ביטוח זה.

* המידע והתנאים כוללים תמצית של תנאי פוליסות הביטוח התקפות במועד הפרסום, כפופים לנוסח המלא של הפוליסה וניתנים לשינויים לפי שיקול דעת המבטחים

למידע נוסף על ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים ניתן ליצור קשר בטל: 073-2128219