חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אחריות מקצועית לאדריכלים

ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים במדנס נועד לכסות את אחריותו של האדריכל בגין כשל בביצוע חובתו המקצועית שמקורו ברשלנות, טעות או השמטה הגורמים לנזק כספי לצד שלישי. הפוליסה של מדנס כוללת כיסויים רחבים במיוחד במחירים אטרקטיביים.

ניתן להוסיף לפוליסה את ההרחבות הבאות:

 • אי יושר עובדים
 • אובדן מסמכים
 • שותפים יוצאים ונכנסים
 • הוצאת דיבה / לשון הרע
 • חריגה מסמכות
 • אחריות שילוחית
 • הפרת סודיות, הגנת הפרטיות
 • הרחבת כיסוי לקניין לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר
 • הרחבת הוצאות הגנה בהליכים פליליים
 • תאריך רטרואקטיבי – בלתי מוגבל
 • השתתפות עצמית מוקטנת בשיעור של 50% בתביעה שלא שולם פיצוי לצד ג'
 • כיסוי לפעילות בחו"ל ללא עלות נוספת (בתנאי שבסיס עסקו בישראל)
 • הרחבת כיסוי RUN OFF
 • הרחבה לתקופת גילוי

הרחבות מיוחדות:

 • הכפלת גבולות האחריות בעלויות נמוכות
 • הרחבת גבולות האחריות עבור פרויקטים ספציפיים בעלויות נמוכות
 • חריג פלקל – מבוטל

ביטוחים נוספים משלימים:

 • ביטוח צד שלישי בגבול אחריות נפרד
 • ביטוח חבות מעבידים

חדש!
ביטוח סייבר לאדריכל – ניתן לרכוש כיסוי לנזקי המבוטח ולצדדים שלישים, לגבי האירועים הבאים:

 • הפרת פרטיות, זליגת מידע, הגנה על מוניטין
 • טיפול במתן הודעה ותגובה
 • הוצאות חקירת רשויות רגולטוריות
 • הוצאות למניעת אובדן רווחים
 • תשלומי סחיטה

מדנס סוכנות לביטוח בע"מ מתמחה מזה כ-30 שנה בהסדרת ביטוח אחריות מקצועית למקצועות השונים ולכן הינה החברה המומלצת ביותר לביצוע ביטוח זה.

* המידע והתנאים כוללים תמצית של תנאי פוליסות הביטוח התקפות במועד הפרסום, כפופים לנוסח המלא של הפוליסה וניתנים לשינויים לפי שיקול דעת המבטחים

למידע נוסף על ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים ניתן ליצור קשר עם עו"ד מורן ארבל בטלפון: 073-2128219 או בכתובת האימייל: marbel@madanes.com