חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אובדן רשיון לרופא

ביטוח אובדן רשיון לרופא באמצעות מדנס, הינה תכנית המבטחת הכנסה חודשית קבועה לפי פוליסה ייעודית וייחודית לרופאים ולרופאי שיניים המאפשרת למבוטח לקבל הכנסה במקרה של שלילת הרשיון לעסוק ברפואה על ידי הרשויות המוסמכות.

עיקרי הביטוח:
עיקרי ביטוח אובדן רשיון לרופא (התנאים המלאים מפורטים בפוליסה):

  • סכום פיצוי חודשי של 2,000 דולר במשך תקופת שלילת הרשיון, למשך תקופה שלא תעלה על 24 חודשים כאשר הפיצוי מוגבל ל-75% מהכנסתו החודשית הממוצעת של המבוטח במשך 12 החודשים שקדמו למועד השלילה
  • הפרמיה השנתית היא 52 דולר וניתן להגדיל סכום פיצוי חודשי ל-4,000 דולר תמורת פרמיה שנתית כוללת של 96 דולר

יתרונות ביטוח אובדן רשיון לרופא באמצעות מדנס
מדנס תבחר בקפידה את התכנית לביטוח אובדן רשיון לרופא המתאימה לך ביותר על פי צרכיך.
אנשי המקצוע המומחים של מדנס מלווים אותך ונמצאים לידך ברגעים הקשים והחשובים לך, ברגע האמת ובעיקר בשלב התביעות.

למידע נוסף על ביטוח אובדן רשיון לרופא ניתן ליצור קשר בטל: 03-6380350
 *המידע והתנאים המפורטים כפופים לנוסח המלא של הפוליסה, תנאיה וסייגיה טל"ח

לקבלת הצעה מותאמת עבורך

מידע שמסרת ותמסור, ברצונך ובהסכמתך, יישמר אצלנו וישמש את קבוצת מדנס לצורך דיוור ישיר, ניתוח מידע, שיווק ומתן השירותים. ייתכן שהמידע יועבר לחברות בתחום הביטוח והפיננסיים ולספקים לצרכים האמורים.

לקבלת הצעה מותאמת עבורך