חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אובדן כושר עבודה לרופאי שיניים

כרופא שיניים, הנך מודע יותר מאחרים לסיכונים אפשריים העלולים לגרום חלילה לאובדן כושר עבודה. מנסיוננו, רופאי שיניים רבים עוסקים בתחומים רבים ומגוונים. הפגיעה בחלק מתחומי העיסוק טומנת בחובה נזק כלכלי רב. תוכניות הביטוח הקיימות לא אפשרו עד כה לרופא שיניים לבטח בנפרד את עיסוקיו המגוונים ואת הכנסתו מתחום ספציפי ומוגדר – במדנס נעשה זאת עבורך.

יתרונות ביטוח אובדן כושר עבודה לרופאי שיניים באמצעות מדנס:

 • הגדרת עיסוק ספציפית וכן מתן כיסוי לכל העיסוקים הרפואיים הקיימים
 • אובדן כושר עבודה מורחב – פיצוי ליניארי החל מאובדן כושר עבודה בשיעור של 25% (וללא דרישת אי כושר עבודה מלא לפני אי כושר חלקי)
 • תקופת המתנה מקוצרת – ללא המתנה בעת אשפוז (דרישת אשפוז בן 24 שעות בלבד), 30 יום במקרה תאונה / מחלה. במקרה של אי כושר עבודה העולה על 30 יום, ישולם הפיצוי החל מהיום ה-14
 • קליניקה פרטית – כולל אי קיזוז הכנסות הנובעות מהקליניקה בעת המשך הפעלתה באובדן כושר עבודה מוחלט
 • פיצוי כפול במקרה של אי יכולת להפעיל את הקליניקה הפרטית (ועד 10,000 ₪) למשך שנה
 • פיצוי מוגדל – 150% מהפיצוי הנרכש במקרה של תאונה שאינה תאונת עבודה למשך שנה
 • כיסוי להידבקות במחלת האיידס במסגרת עבודה ו/או בעת לקיחת ומתן דמים
 • התוכנית כוללת כיסוי במקרה של טרור, מילואים ושמירת היריון
 • הכיסוי בפוליסה הוארך לגיל 70
 • פרמיה קבועה ומוכרת כהוצאה לצרכי מס הכנסה. הפיצוי אינו מתקזז עם ביטוח לאומי
 • 6 חודשים חינם בתום 5 שנות התשלום הראשונות
 • הרחבה עתידית ללא הצהרת בריאות – אפשרות להגדלת סכום הביטוח ב- 20% (עד לתקרת שכר 30,000 ₪)

למידע נוסף על ביטוח אובדן כושר עבודה לרופאי שיניים ניתן ליצור קשר בטלפון: 03-6380387

לקבלת הצעה מותאמת עבורך

מידע שמסרת ותמסור, ברצונך ובהסכמתך, יישמר אצלנו וישמש את קבוצת מדנס לצורך דיוור ישיר, ניתוח מידע, שיווק ומתן השירותים. ייתכן שהמידע יועבר לחברות בתחום הביטוח והפיננסיים ולספקים לצרכים האמורים.

לקבלת הצעה מותאמת עבורך