ביטוח תאונות אישיות לרופאים

ביטוח זה מיועד לרופאים, אשר בתקופת קרות מקרה הביטוח היו פעילים בעבודה בשכר. פירוט הכיסויים וסכומי הביטוח: מוות מתאונה – 120,000 ₪ 100% נכות צמיתה מתאונה – 120,000 ₪ יחסית לאחוזי הנכות אי כושר מלא זמני מתאונה –  600 ₪ לשבוע ועד 104 שבועות רו בהגיע המבוטח לגיל 67 אי כושר חלקי/זמני מתאונה לפחות 25% […]

אובדן כושר עבודה למנתחים

ביטוח אובדן כושר עבודה למנתחים הוא הכרחי וחיוני. כמנתח, הנך מודע יותר מאחרים לסיכונים אפשריים העלולים לגרום חלילה לאובדן כושר עבודה. מנסיוננו, מנתחים רבים עוסקים בתחומים רבים ומגוונים. הפגיעה בחלק מתחומי העיסוק טומנת בחובה נזק כלכלי רב. תכניות הביטוח הקיימות לא אפשרו עד כה למנתחים לבטח בנפרד את עיסוקיו המגוונים ואת הכנסתו מתחום ספציפי ומוגדר, […]

אובדן כושר עבודה לרופאי שיניים

ביטוח אחריות מקצועית לרופאי שיניים הינו חיוני והכרחי. כרופא שיניים, הנך מודע יותר מאחרים לסיכונים אפשריים העלולים לגרום חלילה לאובדן כושר עבודה. מנסיוננו, רופאי שיניים רבים עוסקים בתחומים רבים ומגוונים. הפגיעה בחלק מתחומי העיסוק טומנת בחובה נזק כלכלי רב. תכניות הביטוח הקיימות לא אפשרו עד כה לרופא שיניים לבטח בנפרד את עיסוקיו המגוונים ואת הכנסתו […]

הזרקות בוטוקס וחומרי מילוי זמניים, אחריות מקצועית לרופאי שיניים

מדנס מציעה את פוליסת האחריות המקצועית רפואית הטובה ביותר היום לרופאי שיניים. הפוליסה היא היחידה בשוק על בסיס יום האירוע.אנו מלווים את קהל רופאי השיניים כבר עשרות בשנים ומוצאים פתרונות לכל דרישה בקשה ובעיה שעולה מן השטח.מאז יציאתו של חוזר משרד הבריאות לעניין הזרקות בוטוקס וחומרי מילוי זמניים על ידי רופאי השיניים ב 2011 אנו […]

ביטוח אחריות מקצועית רפואית לרופאי שיניים

עיקרי הפוליסה הביטוח לאחריות מקצועית-רפואית לרופאי שיניים באמצעות מדנס מכסה חבות ישירה או שילוחית של המבוטח הנובעת מתביעה כתוצאה מנזק גוף, נזק נפשי, מחלה, חולי או מוות או נזק כלכלי טהור (למטופל בלבד) שנגרמו על ידי, או נטען שנגרמו על ידי פעולה רשלנית, הפרה של חובה מקצועית, טעות או השמטה שבוצעו על ידי המבוטח בעיסוקו […]

ביטוחים לרופאי שיניים

ביטוח אחריות מקצועית לרופאי שיניים: ביטוח אחריות מקצועית לרופאי שיניים, מכסה את המבוטח מתביעות של מטופלים על רשלנות רפואית, טעות או הפרה של חובה מקצועית ועוד. הפוליסה כוללת בין השאר גם שירותי הגנה משפטית בטביעות המוגשות כנגד הרופא, בהליכים הקשורים לסכסוכי עבודה בין המבוטח לבין מעסיקו, הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית רפואית מכסה את המבוטח 24 […]

אובדן כושר עבודה לרופאים

רופא יקר,כמה פעמים הציעו לך תכנית אבדן כושר עבודה "כמו במדנס"? כמה פעמים הבטיחו לך להשיג במיוחד עבורך – "בדיוק את כל התנאים הקיימים במדנס"? מנסיוננו – פעמים רבות. חשוב לדעת כי פוליסת אבדן כושר העבודה היא אחת מתכניות הביטוח היותר מורכבות. היא מחייבת ידע, התמחות, ויכולת התאמה הן לעיסוק המיוחד שלך כרופא והן למבנה […]

אובדן רשיון לרופא

ביטוח אובדן רשיון לרופא באמצעות מדנס, הינה תכנית המבטחת הכנסה חודשית קבועה לפי פוליסה ייעודית וייחודית לרופאים ולרופאי שיניים המאפשרת למבוטח לקבל הכנסה במקרה של שלילת הרשיון לעסוק ברפואה על ידי הרשויות המוסמכות. עיקרי הביטוח:עיקרי ביטוח אובדן רשיון לרופא (התנאים המלאים מפורטים בפוליסה): סכום פיצוי חודשי של 2,000 דולר במשך תקופת שלילת הרשיון, למשך תקופה […]

ביטוח בתי מרקחת

מדנס, סוכנות הביטוח המומלצת ע"י הסתדרות הרוקחים בישראל מציעה לבתי המרקחת תוכנית ביטוח אטרקטיבית וייחודית הכוללת בין היתר: ביטוח מבנה ותכולה חבות מעבידים צד שלישי אובדן הכנסות פריצה על בסיס נזק ראשון לתכולה – כולל בין היתר ציוד ומלא תרופות ביטוח כל הסיכונים לכספים בבית מרקחת ובהעברה כיסוי למרשמים בבית המרקחת ובהעברה אש מורחב הכולל […]

ביטוח אופטומטריסט

פוליסת הביטוח הרחבה והאטרקטיבית, ההגנה המושלמת לאופטומיטריסטים. התוכנית כוללת: ביטוח מקיף למבנה ולתכולה – כולל סיכוני אש, פריצה, ונזקי טבע ביטוח כל הסיכונים למלאי, ציוד ולמכשור האלקטרוני ביטוח עובדים – תאונות עבודה ביטוח אחריות מקצועית לנזקי גוף, כולל הגנה משפטית ביטוח אבדן הכנסות ודמי שכירות במקרה של נזק מבוטח היתרונות בעריכת הביטוח במדנס: חסכון כלכלי […]