אובדן כושר עבודה לרואי חשבון

ביטוח אובדן כושר עבודה לרואי חשבון הינו חיוני והכרחי. כרואה חשבון הנך מודע בוודאי לחשיבות התפקוד היומיומי מול לקוחותיך, יכולת העמידה בלחצים וביעדים ובכלל תפקודך כרואה חשבון.לכן, חשוב לכל רואה חשבון להגן על עצמו ומשפחתו מבחינה כלכלית במקרה של תאונה או מחלה שתשבית אותך מעבודה. יתרונות התכנית: הגדרת עיסוק ספציפית וכן מתן כיסוי לכל העיסוקים הקיימים […]

ביטוח בריאות לרואי חשבון

פוליסת הביטוח "רואים בריאות" נבנתה במיוחד עבור חברי לשכת רואי החשבון ומתבססת על העובדה כי רוב רו"ח מבוטחים בביטוח משלים באחת מקופות החולים. תוכנית הביטוח מותאמת למי שיש לו ביטוח משלים ומונעת כפל ביטוח תוך הוזלת הפרמיה.עם היוודע הצורך בניתוח או בכל טיפול אחר המכוסה בפוליסה, יש לפנות בהקדם לאגף הבריאות בטל' שמספרו: 03-6380234 הביטוח כולל […]

אחריות מקצועית לרואי חשבון

ביטוח אחריות מקצועית לרואי חשבון הינה פוליסה שנועדה להגן על רואי החשבון במקרים של תביעה על רשלנות מקצועית, טעות או השמטה כנגדם. ביטוח מקצועי זה יעניק פיצוי כספי בגין נזק פיננסי שנגרם לצד ג' בגין רשלנות מקצועית המטילה חבות חוקית של המבוטח כלפי צד שלישי. פוליסת אחריות מקצועית תכסה עבורך רואה החשבון תובענה שהוגשה נגדך […]

ביטוח משרד לרואי חשבון

פוליסת ביטוח המשרד מכסה נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מאובדן או נזק תאונתי פיזי, מקרי ובלתי צפוי מראש מכל סיבה שהיא. כמו כן מכסה הפוליסה נזקי גוף לעובדי המשרד ולצדדים שלישים, אשר נגרמו בחצרי המשרד. יתרונות תכנית הביטוח של מדנס ביטוח מבנה ותכולה על בסיס "כל הסיכונים", כולל את הכיסויים וההרחבות הבאות: אבדן או נזק כתוצאה […]

ביטוחים לרואי חשבון

מערכת הבריאות מתמודדת עם חסרון תקציב ניכר וקופות החולים מתקשות להעניק את שירותי הבריאות הנדרשים לחבריהם. מאידך, הרפואה העולמית המתקדמת, הפיתוח של שיטות טיפול וטכנולוגיה רפואית לא עוצר לרגע, תרופות חדשות נכנסות לשוק והכל על מנת להאריך את תוחלת החיים ולשפר את איכות החיים של האדם. ● ביטוח משרד לרואי חשבון ● אחריות מקצועית לרואי […]