מרכזי שירות לביטוחי בריאות קבוצתיים

למבוטחים בביטוחי הבריאות באמצעות קולקטיב, להלן רשימת מוקדי השירות לקולקטיבים השונים במדנס.
שעות הפעילות של כל המוקדים: ימים א'-ה', 16:00-08:00

טלפון: 073-2128119 
טלפון עובדי חבר: 03-6380450
פקס: 03-6380014
דוא"ל: hever@madanes.com

טלפון (חברת ביטוח הראל): 03-6380360
טלפון (חברת ביטוח מנורה): 03-6380233 
טלפון (ביטוח שיניים): 03-6380279
פקס: 03-6380011
דוא"ל: briutlaw@madanes.com

טלפון: 073-2128234
לשירות: שלוחה 1
להצטרפות: שלוחה 2
דוא"ל: afcon@madanes.com

טלפון: 073-2128257 
שלוחה 1 מוקד השירות לאחר הצטרפות
שלוחה 2 מוקד ההצטרפויות
מייל: nice@madanes.com