טלפונים חיוניים
צרו עמנו קשר בטלפון 03-6380000
שעות פעילות: ימים א’-ה
8:00-16:00
טלפונים נוספים במדנס

ביטוח חבות מעבידים

ביטוח חבות מעבידים באמצעות מדנס מכסה את אחריותו של המעביד כלפי עובדיו, בגין פגיעה גופנית או מוות שייגרמו למי מהם כתוצאה מתאונה או מחלה שאירעו תוך כדי ועקב העסקתם או עבודתם בשירות המבוטח וזאת מעבר לתשלום שמשלם המוסד לביטוח לאומי.
יש לשים לב כי החבות המבוטחת הינה בשל נזקי גוף בלבד. הפוליסה אינה מכסה נזקי רכוש העלולים להיגרם לעובד, אף אם נגרמו במהלך עבודתו בעסקו של המבוטח.
הפוליסה מכסה בנוסף גם הוצאות משפט סבירות להגנה מפני תביעה שהגיש העובד שנפגע כנגד המעביד.
הפוליסה המקובלת לביטוח אחריות מעבידים הינה פוליסה על בסיס יום האירוע, המכסה את אחריותו של המבוטח בגין אירועים שהתרחשו במהלך תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה, גם אם התביעה בגינם הוגשה לאחר שתקופת הביטוח כבר הסתיימה.

יתרונות ביטוח חבות מעבידים באמצעות מדנס

מדנס תבחר בקפידה את התכנית לביטוח חבות מעבידים המתאימה לך ביותר על פי צרכיך.
אנשי המקצוע המומחים של מדנס מלווים אותך ונמצאים לידך ברגעים הקשים והחשובים לך, ברגע האמת ובעיקר בשלב התביעות.

למידע נוסף על ביטוח חבות מעבידים ניתן ליצור קשר בטל: 03-6380486

*המידע והתנאים המפורטים כפופים לנוסח המלא של הפוליסה, תנאיה וסייגיה טל"ח.

לקבלת הצעת מחיר או שירות לחץ כאן
טוען...

מידע שמסרת ותמסור, ברצונך ובהסכמתך, יישמר אצלנו וישמש את קבוצת מדנס לצורך דיוור ישיר, ניתוח מידע ומתן השירותים. ייתכן שהמידע יועבר לספקים וחברות בתחום הביטוח והפיננסיים לצרכים האמורים

לקבלת הצעת מחיר או שירות
צור קשר התקשר עכשיו
Loading...