חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מוסדות רפואיים

ביטוח אחריות מקצועית רפואית למוסדות רפואיים באמצעות מדנס הינו מוצר המיועד לקופות חולים, בתי חולים, מרפאות, מכונים, מוסדות גריאטריים וכל מוסד רפואי אחר אשר עוסק במתן שירותים רפואיים ו/או פארא-רפואיים.

הגדרת המבוטחים במסגרת ביטוח אחריות מקצועית רפואית מוסדית כוללת את:
המוסד העוסק במתן שירותים רפואיים – בעל הפוליסה, בעיסוקו המבוטח כמפעיל מוסד רפואי, כנותן שירותים וטיפולים רפואיים למטופלים וכמעסיק של צוותים רפואיים ו/או פארא-רפואיים במתן השירותים המבוטחים עבורו.

  • אופציונלי: הרופאים המועסקים על ידי בעל הפוליסה כשכירים ו/או כעצמאיים לעבוד עבורו ו/או מטעמו.
  • אופציונלי: אנשי הצוות הפארא-רפואי המועסקים על ידי בעל הפוליסה כשכירים ו/או כעצמאיים לעבוד עבורו ו/או מטעמו.

הכיסוי של המבוטחים בפוליסה באמצעות מדנס הינו לאחריותם המקצועית-רפואית הישירה והשילוחית במסגרת העיסוק המבוטח.
*תנאי הכיסוי, היקפו והפרמיה הנדרשת עבורו הינם בכפוף להליך חיתום ספציפי, נסיון תביעות ואישור המבטח.

עיקרי הפוליסה

הפוליסה מכסה תביעות בגין נזק גוף, נזק נפשי, מחלה, חולי או מוות אשר לפי הנטען נגרמו למטופל כתוצאה מפעולה רשלנית, טעות או השמטה של המבוטח בעיסוקו המבוטח.

לרכישת ביטוח אחריות מקצועית רפואית ולפניות בעניין הכיסוי הביטוחי ובנושאי הגבייה יש לפנות למחלקת ביטוח אחריות מקצועית רפואית
בטלפון: 03-6380480 פקס: 03-6380461 דוא"ל: medmalins@madanes.com

לקבלת הצעה מותאמת עבורך