ביטוח רכוש

ביטוח רכוש

כיסוי ביטוחי לרכוש המבוטח מכסה מפני נזקים העשויים להיגרם על ידי התממשותם של הסיכונים המבוטחים לפי הפוליסה למבנה ולתכולתו ובכלל זה ריהוט, ציוד, מכונות, ציוד ומלאי.
ניתן לבטח רכוש לפי כיסוי המוגדר כ"אש מורחב" או כיסוי מסוג "כל הסיכונים", כמפורט להלן:

  • ביטוח מסוג "אש מורחב" מכסה מפני הסיכונים המבוטחים המפורטים בפוליסה (לדוגמא: אש, התפוצצות, נזקי מים, התבקעות, פגיעת רכב מנועי וכלי טיס, פעולות זדון, פרעות ומהומות) – נזק הנובע מכל סיכון שלא פורט אינו מבוטח
  • "ביטוח מסוג כל הסיכונים" מכסה מפני אובדן או נזק תאונתי מקרי ובלתי צפוי מראש מכל סיבה שהיא למעט נזק שנגרם בשל מקרה המופיע ברשימת הסייגים המפורטים בפוליסה. כלומר, ביטוח מסוג זה אינו כולל רשימה של הסיכונים המבוטחים אלא מציג רשימה של הסייגים בלבד – הפוליסה מבטחת מפני כל נזק מתאונה שלא הוגדר במפורש כנזק שאינו מבוטח
  • סיכונים אותם ניתן להוסיף לביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" או ביטוח מסוג "כל הסיכונים" תמורת תשלום פרמיה נוספת הם: נזקי טבע, רעידת אדמה וסיכוני פריצה ושוד

הרחבות לדוגמא בביטוח רכוש (מסוג "אש מורחב" ומסוג "כל הסיכונים")
ביטוח הרכוש כולל הרחבות כיסוי עד לגבוה גבול האחריות המיוחד שנקבע בפוליסה לכל הרחבה: דיור חליפי, שכר אדריכלים ומהנדסים, סעיף שומא, שבר שמשות ושלטים, פינוי הריסות, הוצאת מנע, רכוש עובדים, תכולה מחוץ לחצרים ועוד.

יתרונות ביטוח בתי עסק ומפעלים באמצעות מדנס

מדנס תבחר בקפידה את התכנית לביטוח בית העסק או המפעל המתאימה לך ביותר על פי צרכיך.
אנשי המקצוע המומחים של מדנס מלווים אותך ונמצאים לידך ברגעים הקשים והחשובים לך, ברגע האמת ובעיקר בשלב התביעות.

למידע נוסף על ביטוח לעסק ניתן ליצור קשר בטל: 03-6380486

UP
דילוג לתוכן