חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוח תאונות אישיות לרופאים

ביטוח זה מיועד לרופאים, אשר בתקופת קרות מקרה הביטוח היו פעילים בעבודה בשכר.

פירוט הכיסויים וסכומי הביטוח:

  • מוות מתאונה – 120,000 ₪
  • 100% נכות צמיתה מתאונה – 120,000 ₪ יחסית לאחוזי הנכות
  • אי כושר מלא זמני מתאונה –  600 ₪ לשבוע ועד 104 שבועות רו בהגיע המבוטח לגיל 67
  • אי כושר חלקי/זמני מתאונה לפחות 25% נכות –  בהתאם לאחוזי אי הכושר לעבודה
  • פטירה ממחלת סרטן או מחלות לב – 20,000 ₪

סה"כ תגמולי הביטוח במצטבר כתוצאה ממחלה, תאונה או מוות לא יעלו על 120,000 ₪.
סכומי הביטוח צמודים למדד 15.7.11, 11962 נק'.
 
יחידות נוספות:
ניתן לרכוש עוד שתי יחידות ביטוח עבור הרופא/ה ועד שלוש יחידות לבן/בת הזוג ,במחיר של 623 ₪ ליחידה לשנה.
הפיצוי בגין הכיסוי הוא עד גיל 67.

לקריאת הפוליסה במלואה – לחץ כאן

לקבלת הצעה מותאמת עבורך