חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוח עבודות קבלניות / הקמה

פרויקט בנייה / הקמה מטבעו חשוף לסיכונים רבים, בין היתר לסוג העבודה המתבצעת, תוואי סביבתי, סוג הציוד, חשיפות לנזקי גוף ורכוש של צדדים שלישיים ופגיעות גוף ורכוש של העובדים, וגם הוותק, מוניטין וניסיון הקבלן המבצע.

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות / הקמה מבטחת 3 סיכונים עיקריים:

 1. ביטוח רכוש:  מטרתו כיסוי אובדן או נזק פיזי תאונתי ובלתי צפוי שאירע לעבודות הפרויקט.
  ניתן ואף מקובל להרחיב את הפוליסה הסטנדרטית בהתאם לצרכים של הספציפיים של הפרויקט ושל הקבלן.
  הרחבות לדוגמה: נזקי טבע, נזקי רעידת אדמה, רכוש עליו עובדים ורכוש סמוך, הוצאות פינוי הריסות, נזק ישיר ונזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי / עבודה לקויה ו/או חומרים לקויים, מבני עזר ותכולתם, רכוש מחוץ לחצרים ובמעבר, הוצאות תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה לאחר נזק, והוצאות הכנת תביעה, הוצאות מיוחדות כגון: שכר אדריכלים, מהנדסים, יועצים ומומחים אחרים. הוצאות מיוחדות להחשת נזק: שעות נוספות, עבודת לילה, שבתות וחגים, הובלת אקספרס, הובלה אווירית וכו'. שינויים ותוספות לרבות דרישות רשויות ועוד הרחבות מיוחדות בהתאם לאופי הפרויקט.
  חשוב להקפיד גם על מתן כיסוי נאות למשך ניסוי והרצה למעליות מערכות אוורור ומזגנים, מתקני חשמל ואינסטלציה.
 2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: מטרתו כיסוי תביעות שתוגשנה כנגד אחד מהמבוטחים בגין נזקי גוף או רכוש שאירעו לצד שלישי, באתר או בסביבתו, עקב עבודות הפרויקט.
  ניתן ואף מקובל להרחיב את הפוליסה הסטנדרטית בהתאם לצרכים של הספציפיים של הפרויקט ושל הקבלן.
  כיסוי תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי, נזקי גוף ורכוש הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי שאין חובה לבטחו בביטוח חובה.
  כיסוי לרכוש בעל הזכויות  /דיירים אשר יחשב כרכוש צד שלישי, רעד / ויברציה / החלשת משען, נזק ישיר ותוצאתי לכבלים / צנרת / מתקנים תת קרקעיים, כיסוי לפעילות עגורן המופעל באתר ועוד הרחבות מיוחדות בהתאם לאופי הפרויקט.
 3. חבות מעבידים: מטרתו כיסוי לתביעות עובדים בגין נזקי גוף שאירעו עקב ותוך כדי העבודה בפרויקט המבוטח.

בנוסף ניתן לערוך ביטוח גם לאובדן רווחים (ALOP (Advanced Loss Of Profit) / DSU (Delay in Start-Up כיסוי זה שאינו נפוץ לרכישה היות וכרוך בפרמיה גבוהה, כאשר מטרתו היא לכסות נזקי תוצאתי ליזם / לקבלן בשל עיכוב בסיום העבודות הנובעים מאירוע מכוסה או מסיבה שאינה מוחרגת בפוליסה.

ביטוח תמ"א 38

כיום גם פרויקטים של התחדשות עירונית – תמ"א 38, ניתן ורצוי לבטח, על אחת כמה וכמה מפרויקטים קונבנציונליים לאור מורכבותן והחשיפות הנוספות שיש לכל בעלי האינטרס בפרויקט. לדוגמא רכישת הרחבה מיוחדת לדיור חליפי לדיירים בעת נזק.

יתרונות ביטוח עבודות קבלניות באמצעות מדנס

למדנס ניסיון רב שנים בביטוח עבודות קבלניות. צרו קשר על מנת שנוכל להתאים עבור הפרוייקט שלכם את הביטוח עבודות קבלניות המתאים ביותר.

למידע נוסף ניתן ליצור קשר בטל: 03-6380486