ביטוח רשות בפני נזקי מלחמה

ביטוח רשות בפני נזקי מלחמה

לאחרונה, התגברו השאלות בנוגע לנזקים לרכוש פרטי של תושב ישראלי העלול להינזק עקב מלחמה.
חפצים הנמצאים בדירות מבוטחים מפני נזקי מלחמה על פי חוק מס רכוש, קרן פיצויים והתקנות הנלוות. חפצי הבית או בשפת הביטוח תכולת הבית מסווגים לפי קבוצות: ביגוד, מכשירי חשמל ואלקטרוניקה, רהיטים וחפצי בית אחרים.

ניתן לראות בטבלה מטה את תקרת סכומי הביטוח לחפצי הבית המכוסים על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים ללא עלות כספית מצד תושבי המדינה ואת האפשרות להגדיל סכומים אלו.

סוגי חפצים ביתייםרהיטיםבגדיםמכשירי חשמל ואלקטרוניקהחפץ ביתי אחר
ליחיד21,433 ₪8,049 ₪29,422 ₪8,629 ₪
לזוג נשוי או להורה יחיד37,065 ₪16,101 ₪26,663 ₪20,709 ₪
לכל ילד (עד גיל 18)7,494 ₪2,416 ₪597 ₪1,898 ₪
למבוגר הגר עם זוג או יחיד10,957 ₪8,050 ₪4,681 ₪3,796 ₪

החוק אינו מכסה תכשיטים, עתיקות, חפצי אומנות ומזומנים

במידה והינך מעוניין לבטח את חפציך הבייתיים בערך הגבוה מהערך הנקוב בטבלה מעל,  פנה למשרד מיסוי מקרקעין ומלא את טופס "הצהרה לצורך ביטוח חפצים ביתיים" .
ניתן לערוך חישוב השווי הנוסף של הנכסים שברצונך לבטח ולפי חישוב זה, לשלם פרמיה בשיעור של 0.3% מהשווי הנוסף כאשר השווי הנוסף אינו עולה על 863,808 ש"ח.
 
ניתן לקבל את טפסי הביטוח במשרדי מיסוי מקרקעין הנמצאים בתל אביב, חיפה ירושלים ואשקלון.

  • את השובר המאשר את תשלום הפרמיה יש לצרף לטופס ההצהרה
  • ניתן לבצע את התשלום במזומן בלבד, בבנק הדואר לפקודת החשבון אשר מופיע על גבי טופס ההצהרה

 את הטופס המלא והקבלה של רשות המיסים שלח למחלקת פיצוי איבה, רחוב כנפי נשרים, ת.ד. 1170 ירושלים.
לאחר תשלום הפרמיה ואישור קבלת ההצהרה הביטוח ייכנס לתוקפו מיום התשלום עד סוף אותה השנה (31 בדצמבר).

*המידע והתנאים המפורטים כפופים לנוסח המלא של הפוליסה, תנאייה וסייגיה טל"ח.

לקריאת המסמך באתר רשות המיסים – לחץ כאן

למידע נוסף על ביטוח דירה ניתן ליצור קשר בטל: 03-6380386

דילוג לתוכן