טלפונים חיוניים
צרו עמנו קשר בטלפון 03-6380000
שעות פעילות: ימים א’-ה
8:00-16:00
טלפונים נוספים במדנס

ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין

ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין

תכנית ביטוח אחריות מקצועית לעורכי הדין מבית מדנס ומנורה מבטחים, אשר נוסדה בשיתוף יועצי הביטוח של לשכת עורכי הדין, מציעה את הפוליסה הרחבה והמקיפה ביותר שנכתבה לחברי לשכת עורכי הדין עד כה, והכל בתנאים אטרקטיביים.

התכנית מבטיחה רצף ביטוחי מלא וכיסוי רטרואקטיבי בלתי מוגבל לכלל המבוטחים גם למי שהיה מבוטח עד כה באמצעות מבטח אחר!!!

עורכי דין שירכשו ביטוח אחריות מקצועית ייהנו ממוצר מתקדם המתאים ביותר לעידן החדש הכולל הרחבות רבות וביניהן גם הרחבה ייחודית לכיסוי סיכוני סייבר.

מדנס סוכנות לביטוח בע"מ מתמחה מזה כ-30 שנה בהסדרת ביטוח אחריות מקצועית למקצועות השונים ולכן הינה החברה המומלצת ביותר לביצוע ביטוח זה.

 • סיכוני סייבר לעורכי דין
  הרחבת כיסוי לסיכוני סייבר כלפי צד שלישי ללא תוספת פרמיה בגבול אחריות של 350,000 ₪ למקרה ולתקופה
  בגין: השמצה; הוצאת לשון הרע; הוצאת דיבה; גניבה ספרותית; גניבת עין; פגיעה במוניטין, שנגרמו מהתוכן של המבוטח, הפרה של קניין רוחני (מלבד פטנטים), העתקת תוכן, איסוף מידע או שליפת נתונים שלא כדין, קוד זדוני, וירוס מחשב, כל סוג של תכנה זדונית - נוֹזְקָה (Malware), מתקפת חדירה בלתי מורשית או מניעת שירות בלתי מורשית לרשת של המבוטח או לרשת של צד שלישי, חשד או ביצוע של: גניבה, אבדן או גילוי בלתי מורשה של מידע של צד שלישי או מידע אישי שניתן לזיהוי, הנמצא בתוך הרשת של המבוטח.
  הליך חקירה או הליך רגולטורי כנגד המבוטח, הנובע מהפרת חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981, או כל חוק אחר בקשר להגנת מידע., הכיסוי כולל הוצאות ההגנה המשפטית.
 • רשלנות מקצועית של עורכי דין או הפועלים מטעמו
  חבות המבוטח בשל הפועלים מטעמו, כיסוי לעיזבון, חבות בשל אובדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים כולל הוצאות שחזור הרחבה לדירקטור/נושא משרה, הפרת חובת הסודיות,  לשון הרע, חריגה מסמכות, בני זוג, ביטוח קודם, מעמד המבוטח כשותף או כחבר בחברת עורכי דין, חבות כיועץ משפטי.
 • תביעה נגד עורך דין - צד שלישי
  חבות כלפי צד שלישי - בגבול אחריות של 250,000 ₪
 • הכרה בהוצאות ייצוג
  הוצאות ייצוג בפני הליך מנהלי או פלילי כולל קובלנות והליכים משמעתיים - בגבול האחריות של 400,000 ₪
 • תביעה נגד עורך דין שפעל בתום לב (ולא רשלנות)
  מעשה ו/או מחדל בתום לב - הפוליסה מורחבת לכסות חבות המוטלת על המבוטח כלפי לקוחו ו/או צד שלישי אחר כלשהו בשל  במעשה או במחדל כלשהוא מסגרת עיסוקו כעורך דין, למרות שאין במעשה או במחדל כאמור בכדי להוות רשלנות טעות או השמטה ובלבד שהמבוטח פעל בתום לב.
 • כיסוי Run-Off
  ביטוח קודם – הרחבה לכיסוי היה ותוגש תובענה נגד המבוטח אשר הכיסוי הביטוחי בגינה נדחה על ידי מבטחו הקודם של המבוטח, רק בשל טענה כי התביעה דווחה למבטח הקודם לאחר תום תקופת הביטוח עפ"י הביטוח הקודם.תקופת גילוי לאחר הפסקת פעילות - כיסוי Run-Off של 7 שנים בחינם אם היה מבוטח ברציפות בביטוח אחריות מקצועית (גם למי שהיה מבוטח עד כה באמצעות מבטח אחר)
 • ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין חדשים
  עורכי דין חדשים (בעלי מספר רישיון 74854 ואילך) ייהנו מהטבה מיוחדת 50% הנחה בדמי הביטוח בגין השנה הקלנדרית 2019

למידע נוסף על מדוע חשוב לעשות ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין


ניתן לבצע רכישה דרך הטלפון: 03-6380444

 בנוסף לשכבת הבסיס ניתן לרכוש גם את הפוליסה לשכבה עליונה

לרכישת "השכבה העליונה" ניתן ליצור קשר בטל: 03-6380442

לתנאים כלליים של הפוליסה - לחץ כאן

*המידע והתנאים המפורטים כפופים לנוסח המלא של הפוליסה, תנאיה וסייגיה טל"ח.


צור קשר התקשר עכשיו
Loading...